Profilværktøjer er vigtige redskaber at have i HR-værktøjskassen. De er nemlig med til at sikre det helt rette match mellem medarbejder og job – hvad enten du så bruger dem til at rekruttere eller til at udvikle medarbejdere, ledere og teams.

Den rette rekruttering og udvikling er afgørende for at finde de rigtige ansatte og holde dem engagerede i deres arbejde. Gør man ikke det, bliver det hurtigt dyrt. Amerikanske undersøgelser viser, at det typisk koster 150-200 % af årslønnen at udskifte en medarbejder med en anden. Og på baggrund af Gallups årlige analyse af medarbejderengagement har Harvard Business Review regnet ud, at aktivt uengagerede medarbejdere koster USA 300 milliarder dollar om året.

Profilværktøjer og persontypetests kan hjælpe med at komme de nedslående tal til livs. Dels ved at anskueliggøre, hvilke kandidater der passer bedst til stillingen og arbejdsmiljøet. Dels ved at udstikke linjerne for den efterfølgende onboarding og udvikling, som er to af de væsentligste kilder til at holde engagementet oppe over tid.

Hvad kan du bruge Garudas profilværktøjer til?

Hver gang du rekrutterer en medarbejder, bliver der stillet store krav til den ansvarlige HR-konsulent eller leder. Hun skal finde og ansætte lige netop den ansøger, hvis faglige og personlige kompetencer der matcher den ledige stilling og organisationens behov.

Garudas profilværktøjer er designet til at give jer et fælles sprog og en fælles referenceramme, som du kan tale ud fra. Det giver dig muligheden for at finde frem til de aspekter ved kandidatens profil, du vil spørge ind til i løbet af samtalen. Spørgsmålene kan fx gå på, hvordan kandidaten foretrækker at arbejde – er det selvstændigt eller i teams? Kan kandidaten gå i dybden, eller vil hun hellere holde sig på overfladen? Er hun konkret eller abstrakt tænkende? Hvordan reagerer hun i pressede situationer? Og hvordan motiverer du hende?

Profilværktøjer er altså aldrig et mål i sig selv, men fungerer i stedet som middel til at kvalificere samtalen og skabe en åben og ligeværdig dialog.

Når det kommer til udvikling af medarbejdere, ledere og teams, giver profilværktøjerne ny indsigt i styrker og svagheder hos en selv og kollegaerne. På baggrund af det kan man skrue udviklingsforløb sammen, der enten kan give medarbejderen fornyet energi, få lederen til at håndtere sit team mere hensigtsmæssigt eller gøre det nemmere for organisationen at sammensætte teams, der agerer optimalt.

Hvordan fungerer Garudas profilværktøjer?

Hos Garuda kan vi tilbyde fire profilværktøjer: BasisProfilen, FokusProfilen, KompetenceProfilen og Garuda Logik. De stiger i størrelse og dybde, og de dækker derfor alt fra at rekruttere timemedarbejdere, specialister og topledere til at udvikle C-suite, sælgere, marketing, HR-afdelinger og meget mere.

Når du udfylder et profilværktøj fra Garuda, svarer du på en række udsagn, der fokuserer på, hvordan du foretrækker at arbejde og løse dine opgaver. På baggrund af dine besvarelser genererer vi en profil, der grafisk illustrerer dine præferencer – og en række analysetekster, som beskriver, hvad svarerne viser om din måde at arbejde på. Herefter får du en tilbagemelding, hvor du har mulighed for at nuancere – og komme med eksempler på, hvordan din adfærd ser ud i praksis.

Alt sammen så du kan bruge Garudas værktøjer til at skabe balance mellem mennesker i jeres virksomhed.

Kontakt os for at høre mere om vores profilværktøjer