Hos Garuda arbejder vi for en lang række spændende danske virksomheder – både store og små, private og offentlige. Her på siden kan du et udsnit af dem. De dækker spændvidden af, hvilke værktøjer vi har, og i hvilke brancher man kan bruge dem.

Hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan du kan bruge vores værktøjer, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Middelfart Sparekasse

Garudas profilværktøjer hjælper os med at kvalificere både rekruttering og teamudvikling. Der er en klar rød tråd fra rekrutteringsprocessen i JobMatchProfile til selve samtalen,
hvor KompetenceProfilen er med til at udfolde dialogen og afdække vores kandidater endnu bredere. Efter ansættelse anvender vi FokusProfilen, der giver vores medarbejdere
og ledere større indsigt i, hvad vi hver især arbejdsmæssigt fokuserer på. Det er med til at styrke såvel samarbejde som sammenhængskraft.

Helle Lund Gregersen, HR-direktør

Nic. Christiansen Gruppen

Vi har med stor tilfredshed samarbejdet med Garuda i en årrække og bruger flere af deres løsninger i vores HR-arbejde. Primært JobMatchProfile til håndtering af kandidater og KompetenceProfilen til rekruttering og ledelsesudvikling. Vi udvikler ledere i vores egne forløb, der indeholder KompetenceProfilen med dens begreber, modeller og forståelsesramme, fordi profilen er nem at forstå og giver lederne en tryghed og et fælles sprog. Alt i alt er Garuda utroligt nemme at samarbejde med på grund af deres flinke, imødekommende og udviklingsorienterede medarbejdere.
Mads Bundesen, Koncern HR-chef

Kompan

Vi anvender de fleste af Garudas produkter – alle med stor tilfredshed. Nærmere bestemt bruger vi JobMatchProfile, Garuda Logik og KompetenceProfilen til rekruttering og FokusProfilen til Teamprocesser. Vi har certificerede brugere internationalt, og Garudas personprofiler med det tilhørende fælles sprog er et element, vi ønsker at anvende i hele vores organisation, i Danmark såvel som de øvrige 21 lande, vi er til stede i. Vi har erfaret, at Garuda fungerer lige så godt på tværs af landegrænser, som det gør internt i Danmark.
Jeg kan kun anbefale Garuda, deres kontinuerligere fokus på professionelle og letforståelige løsninger – både i Danmark og internationalt.

Jan Johannesen, Group HR director

Carl Ras

Vi bruger nærmest hele Garudas palette af værktøjer i Carl Ras. Vi bruger dem til rekruttering, lederudvikling, personlig udvikling, karriereudvikling og teamudvikling. Ud over at værktøjerne er nemme at arbejde med, så er den helt store fordel, at de er genkendelige i organisationen, da mange har set dem før, og det er den samme model, de ser igen og igen – blot i andre perspektiver.
Det gør, at modellen er godt integreret, og at vi har fået et fælles sprog, når vi taler om profiler.

Tina Ziegler, HR-chef

Ledernes Kompetencecenter

Vi bruger Garudas profiler på mange af vores lederuddannelser. Vi oplever, at de studerende har stor gavn af den indsigt, de får. Det giver dem et stabilt fundament til at få en dybere forståelse af både dem selv og de relationer, de indgår i.
Birgit Tygesen, programchef

HusCompagniet

Personprofilen og JobMatchProfile har været med til at hæve succesraten for rekrutteringer hos HusCompagniet. Personprofilen giver ledere med varierende grad af HR-erfaring nem adgang til at kunne stille spørgsmål til kandidaternes personlige kompetencer.
Anna Schøning, HR-chef

Aalborg kommune

Vi har haft rigtigt stort udbytte af den sparring, vi har fået fra Garudas konsulent. Konsulenten fik os til at se nye måder at anvende Fokusprofilen på, som hjalp os til at skabe mere værdi for de grupper, vi hjælper med at udvikle. Det har hjulpet os til at bruge Fokusprofilen endnu bedre til udvikling af teamsamarbejdet.
Michael Dam, teamleder

Lasertryk

Lige til at begynde med var lederne utilfredse med, at de skulle til at fastsætte en idealprofil for den nye medarbejder. Men da de gik ind til jobsamtalerne, kunne de godt se, at niveauet steg, fordi det var langt nemmere at spørge ind til de personlige kompetencer, som ellers er svære at belyse.
Louise Clara Enevoldsen, Løn og HR

Sønderborg Kommune

Jeg oplevede, at vores konsulent fra Garuda satte fingeren på lige præcis de emner, som er svære at komme ind på i et almindeligt ansættelsesudvalg. Det formåede hun at gøre på en meget elegant måde, så det virkede naturligt og ikke hårdt for kandidaten.
Hanne Bruun, afdelingsleder

AIR CONTROL WING

Da AIR CONTROL WING stod med et nyt topledelsesteam i 2022, valgte vi at anvende Garudas FokusProfil, som vores fælles udviklingsværktøj. Men vi fik så meget mere end udvikling, vi fik indsigt i teamet, vi fik et ”nyt” sprog og en mere tydelig metode til intern kommunikation i teamet. I dag kan vi slet ikke forestille os en hverdag uden denne indsigt. Sagt på en anden måde – vi anvender vores viden om hinanden og med hinanden hver dag!
Thomas Ravn, Wingchefsergent hos AIR CONTROL WING

JP Group a/s

Forløbet med Garuda omkring Fokusprofilen, var et fint, kort forløb til at kortlægge profiler og dermed input til optimeret samarbejde i ledergruppen. Processen forløb smidigt med et godt flow og god sparring. De samlede profiler giver et godt overblik over dynamikken i gruppen samt muligheden for at trække på de rette ressourcer.
Anne Elefsen Krog Kristensen, Business Development Manager hos JP Group a/s

AFRY

Vi har I AFRYs forretningsenhed, Byggeri Danmark haft et rigtig godt samarbejde med Garuda.
Konsulenten har faciliteret et ledelses program for en række af vores ledere. Programmet har fra start
været med fokus på den enkeltes leders erfaring, rolle og særlige ledelsesmæssige udfordringer.
Konsulentens meget direkte ledelsessparring og evne til på et meget konkret niveau at udfordre vores
ledere har haft en stor effekt. Jeg kan bestemt anbefale et skræddersyet ledelsesprogram med Garuda.

Thomas Dalsgaard Hoff, Business Unit Director AFRY Head of Buildings Denmark

Forenede Service

Til en del af vores lederudvikling i Forenede Service har vi valgt Garudas individuelle
lederudviklingsforløb. Vi tror på at for at kunne lede andre, skal du kunne lede dig selv og netop
det, har forløbet bidraget til ved at skabe fokus på lederens udviklingsområder og ledermission.
Ved at bruge profiler, herunder 360 graders tilbagemeldinger samt have en konsulent tilknyttet,
der følger lederen i hele forløbet skabes der indsigt, ro og tid til, at lederen kan have fokus på egen
udviklingsområder og samtidig udarbejde sin egen udviklingsplan.

Helle Snedker, Head of People & Culture hos Forenede Service

Samarbejdspartnere

Nedenfor finder du Garudas samarbejdspartnere. Vi hjælper gensidigt med at berige hinanden. Kontakt os gerne, hvis du vil høre mere om, hvordan vi arbejder sammen.

Dansk HR

Garuda har gennem flere år været strategisk samarbejdspartner til DANSK HR. Vi har altid oplevet en konstruktiv HR-dialog til fælles gavn for den udvikling, det kræver for at være på forkant inden for HR, HR-værktøjer og ikke mindst HR-tendenser.
Kim Staack Nielsen, bestyrelsesformand DANSK HR

Dansk Håndbold Forbund

Dansk Håndbold Forbund bruger HåndboldProfilen fra Garuda til udvikling af spillere – både kvinderne og herrerne, fra ungdomsrækkerne til de professionelle seniorer. Fokus er på talentudvikling, performance og det hele menneske, og målet er, at HåndboldProfilen bidrager med øget selvindsigt og større viden om, hvorfor holdkammeraterne agerer og reagerer, som de gør. HåndboldProfilen udgør et vigtigt fundament i talentudvikling, både den menneskelige, den relationelle og den spillemæssige.

DI Videnrådgiverne

Dansk Industri har en række faglige fællesskaber, som danske virksomheder og organisationer kan være en del af. Garuda er medlem af DI Videnrådgiverne, hvis mål er at skabe fællesskab i rådgiverbranchen ved at samle erfaringer, viden og interesser. DI anbefaler en række af Garudas e-bøger om HR og ledelse til deres medlemmer, bl.a. denne e-bog om forretningsdrevet HR.

Peter Bredsdorff-Larsen

Peter Bredsdorff-Larsen har i en årrække benyttet Garudas personprofiler på professionelle håndboldhold (som herrelandsholdet og BSV Silkeborg) såvel som i egen konsulentvirksomhed, hvor han rådgiver om udvikling af medarbejdere, teams, ledere og virksomheder. Peter Bredsdorff-Larsen interesserer sig især for, hvordan personprofiler kan hjælpe med at skabe vinderkultur på arbejdspladsen, og han er en loyal ambassadør og fortaler for Garudas modeller og personprofiler

Videnscenter for Professionel Personvurdering

VPP er en non-profit forening, hvis medlemmer interesserer sig for professionel personvurdering. VPP er med til at sætte standarden for, hvad der kendetegner professionel personvurdering i Danmark. Det indebærer anbefalinger til personprofilers indhold og opbygning, uddannelse af testscertificerede, etiske overvejelser og meget andet. Garuda er medlem af med VPP for at sikre det højeste faglige niveau i vores personprofiler og andre HR-værktøjer.

Grant Thornton

Grant Thornton er et af verdens største rådgivnings- og revisionshuse, som bl.a. beskæftiger sig med IT-sikkerhed, GDPR og compliance. Garuda arbejder tæt sammen med Grant Thornton om netop disse områder, og det er Grant Thornton, som løbende udarbejder Garudas ISAE 3000-erklæringer.

Lead The Talent

Lead the Talent er en konsulentvirksomhed, som hjælper akademikere, jobsøgende og virksomheder med at finde hinanden. Det sker blandt andet gennem forløb, hvor grupper af unge, veluddannede mennesker løser opgaver ude i en virksomhed. Det giver erfaring til de jobsøgende og ny viden til virksomhederne. Lead the Talent bruger Garudas personprofiler til udvikling og til at gøre de unge mennesker klogere på sig selv. Desuden gør profilerne det nemmere at sætte konkrete ord på deres akademiske kompetencer. Med samarbejdet ønsker Garuda at være med til at øge selvindsigten hos jobsøgende og til at øge beskæftigelsen på arbejdsmarkedet, på en balanceret måde, som tilgodeser både medarbejder og arbejdsplads.