Vi har udviklet et individuelt udviklingsforløb for ledere. Vi kan køre forløbet for dig, eller vi kan oplære dig, så du selv kan gennemføre det med ledere i din organisation.

Omdrejningspunktet i lederudviklingsforløbet er vores personprofiler, men tilsat en række udviklingselementer, der virker, og som er nemme at tage med hjem og implementere i din hverdag.

Vi gennemfører udviklingsforløbet, fordi vi i stigende grad oplever, at vores brugere efterspørger individuel lederudvikling til deres organisation. Via vores train-the-trainer forløb, kan du på egen hånd afvikle sådanne forløb, med personprofiler, som du allerede kender og har adgang til. På den måde sparer du ressourcer i forhold til mange andre lederudviklingsforløb, samtidig med at du får et forløb, der i udgangspunktet er færdigudviklet, men som du kan skræddersy til den enkelte leders behov, bl.a. ved at forlænge forløbet og tilføje flere elementer. Igennem lederudviklingsforløbet stifter du bekendtskab med i konceptet ”Personlighedsbestemt ledelse”, som plæderer for en større grad af linearitet i ledelse, så det personlige lederskab kan blive mere stabilt og mindre afhængigt af moderetninger – og hvor du via selvindsigt bliver klogere på dig selv, dine værdier og evnen til at møde dine medarbejdere der hvor de er.

SE FORLØBETS OPBYGNING

Konsulent fra Garuda holder strategisk lederudvikling møde

To typer lederudviklingsforløb

Udviklingsforløbet retter sig mod to målgrupper. Den første er medarbejdere eller specialister, der er blevet forfremmet til ledere, men som mangler helt konkrete ledelsesværktøjer. Den anden gruppe er ledere, der sidder med ledelsesmæssige udfordringer, som de har behov for hjælp og sparring til at løse.

Lederudviklingsforløbet er altså ikke en akademisk overbygning fyldt med ledelsesteori. I stedet har vi omdannet teorien til praksis og fokuseret på, at lederen inden for relativt kort tid skal kunne overføre indsigterne fra forløbet til sin dagligdag. Der er med andre ord tale om handlingsorienteret læring i forbindelse med, at lederen løser aktuelle udfordringer.

Der kan fx være tale om den dygtige sælger, som er blevet forfremmet til salgsleder. Han var måske den bedst sælgende og fandt motivation i at vinde, men nu skal han pludselig være midtpunktet og oplære samt motivere andre. Han har brug for understøttelse.

Det samme har specialisten, der nu er afdelingsleder. Hun er vant til at være den skarpeste på sit felt, men skal lære at lægge detaljerne fra sig og finde sig til rette på et højere, mere strategisk niveau. Der kan også være tale om ham, der allerede er leder, men som får et større ansvarsområde – eller skal lede en anden afdeling. Hun har brug for hjælp fra HR til at reflektere over og lykkes med sin nye rolle.

Med vores lederudviklingsforløb kan du være med til at drive denne udvikling og rykke lederne i din organisation mod bedre performance. Vi tilbyder strategisk lederudvikling, der tager udgangspunkt i den enkelte leders situation.
FIRE TYPER, DER KAN FÅ GAVN AF LEDERUDVIKLING

Individuel lederudvikling med konsulenter fra Garuda

Lederudvikling tager 10-12 uger

Forløbet tilpasses den enkelte leders kalender, og han kan gennemføre det uden at være væk fra sit daglige arbejde i specielt lang tid ad gangen.

Vi har dels valgt at opbygge vores lederudviklingsforløb på denne måde for at imødekomme, at lederen i forvejen har travlt. Dels for at lederen hurtigt kan komme hjem og implementere sin læring i arbejdet. Uden at tage hånd om disse to forbehold risikerer vi, at tankerne bag udviklingsforløbet forbliver tanker uden at materialisere sig i handling.

For at opnå en succesfuld strategisk lederudvikling er det dog nødvendigt, at forløbet strækker sig over mindst 10-12 uger, så lederen har tid til at reflektere over sit lederskab og afprøve de nye indsigter i sin organisation.

Du er meget velkommen til at kontakte chefkonsulent Steen Sidelmann, hvis du vil høre mere om forløbet.
TILMELD DIG KURSET OM LEDERUDVIKLING

 

Hvad er lederudvikling?

Lederudvikling refererer til processen med at udvikle og forbedre evner og kompetencer hos en person, der har en ledende position. Individuel udvikling af ledere bør ses som en løbende proces, da ledere altid bør have fokus på at forbedre deres evner og tilpasse sig de ændringer, der sker både internt og eksternt.

Individuel lederudvikling kan omfatte en række forskellige aktiviteter, hvor formålet er at hjælpe den enkelte leder med at udvikle de færdigheder og egenskaber, der er nødvendige for at kunne lede effektivt, opnå succes i deres rolle og lede organisationen i den rigtige retning.

Udvikling af ledere er væsentlig for enhver organisation, der ønsker succes på både kort og lang sigt. Ved at prioritere individuel lederudvikling kan organisationen opnå mange fordele, herunder øget effektivitet, bedre beslutningstagning og en mere engageret og motiveret arbejdsstyrke.

En bog om ledelse og ledelsesforløb med en avis i baggrunden

Helhedsorienteret lederudvikling

Når vi gennemfører lederudviklingsforløb, har vi en helhedsorienteret tilgang, der både tager højde for den enkelte leder, men også den samlede organisation som helhed. Det handler om at skabe en sammenhæng mellem de individuelle kompetencer hos lederen og de overordnede mål og værdier for organisationen. Denne form for helhedsorienteret lederudvikling er vigtig for at sikre, at lederen udvikler sig i en kontekst, der tager højde for den større sammenhæng – og hvor personlighedsbestemt ledelse er i fokus.