Vi har udviklet et individuelt udviklingsforløb for ledere. Vi kan køre forløbet for dig, eller vi kan oplære dig, så du selv kan gennemføre det med ledere i din organisation.

Omdrejningspunktet i forløbet er vores personprofiler, men tilsat en række udviklingselementer, der virker, og som er nemme at tage med hjem og implementere i din hverdag.

Vi lancerer udviklingsforløbet, fordi vi i stigende grad oplever, at vores kunder efterspørger individuel lederudvikling til deres organisation. Og nu kan du køre sådanne forløb, men med personprofiler, som du allerede kender og har adgang til. På den måde sparer du ressourcer i forhold til mange andre udviklingsforløb, samtidig med at du får et forløb, der i udgangspunktet er færdigudviklet, men som du kan skræddersy til den enkelte leders behov, bl.a. ved at forlænge forløbet og tilføje flere elementer.

SE FORLØBETS OPBYGNING

 

Lederudvikling med Garuda

To typer lederudvikling

Udviklingsforløbet retter sig mod to målgrupper. Den første er medarbejdere eller specialister, der er blevet forfremmet til ledere, men som mangler helt konkrete ledelsesværktøjer. Den anden gruppe er ledere, der sidder med ledelsesmæssige udfordringer, som de har behov for hjælp og sparring til at løse.

Forløbet er altså ikke en akademisk overbygning fyldt med ledelsesteori. I stedet har vi omdannet teorien til praksis og fokuseret på, at lederen inden for relativt kort tid skal kunne overføre indsigterne fra forløbet til sin dagligdag. Der er med andre ord tale om handlingsorienteret læring i forbindelse med, at lederen løser aktuelle udfordringer.

Der kan fx være tale om den dygtige sælger, som er blevet forfremmet til salgsleder. Han var måske den bedst sælgende og fandt motivation i at vinde, men nu skal han pludselig være midtpunktet og oplære samt motivere andre. Han har brug for understøttelse.

Det samme har specialisten, der nu er afdelingsleder. Hun er vant til at være den skarpeste på sit felt, men skal lære at lægge detaljerne fra sig og finde sig til rette på et højere, mere strategisk niveau. Der kan også være tale om ham, der allerede er leder, men som får et større ansvarsområde – eller skal lede en anden afdeling. Hun har brug for hjælp fra HR til at reflektere over og lykkes med sin nye rolle.

Med vores udviklingsforløb kan du være med til at drive denne udvikling og rykke lederne i din organisation mod bedre performance.
FIRE TYPER, DER KAN FÅ GAVN AF LEDERUDVIKLING

 

Lederudvikling tager 10-12 uger

Forløbet tilpasses den enkelte leders kalender, og han kan gennemføre det uden at være væk fra sit daglige arbejde i specielt lang tid ad gangen.

Vi har dels valgt at opbygge forløbet på denne måde for at imødekomme, at lederen i forvejen har travlt. Dels for at lederen hurtigt kan komme hjem og implementere sin læring i arbejdet. Uden at tage hånd om disse to forbehold risikerer vi, at tankerne bag udviklingsforløbet forbliver tanker uden at materialisere sig i handling.

Det er dog nødvendigt, at forløbet strækker sig over mindst 10-12 uger, så lederen har tid til at reflektere over sit lederskab og afprøve de nye indsigter i sin organisation.

Du er meget velkommen til at kontakte chefkonsulent Steen Sidelmann, hvis du vil høre mere om forløbet.
TILMELD DIG KURSET OM LEDERUDVIKLING