Garuda er strategisk samarbejdspartner med Dansk HR, og det markerer vi ved, at du kan fået lavet en personlig FokusProfil, når du melder dig ind i Dansk HR. Med din personlige FokusProfil får du dels afprøvet et af vores populære profilværktøjer, dels får du et nyt indblik i dig selv og de kompetencer, du mest naturligt fokuserer på.

Hvad er FokusProfilen?

FokusProfilen bliver brugt af virksomheder, institutioner og organisationer i hele Skandinavien – til rekruttering og udvikling af medarbejdere, ledere og teams.

Med FokusProfilen kan du afdække en persons fokus og kortlægge, hvilke typer opgaver den enkelte medarbejder foretrækker og er bedst til. Det skaber afsæt for en kvalificeret og konstruktiv dialog om motivation, ansvar, udfordringer og udviklingsmuligheder – og hjælper mennesker til at opnå større trivsel og succes i jobbet.

FokusProfilen er udviklet på baggrund af Fokus-modellen, der er en simpel og let forståelig model, som bidrager til at skabe et fælles sprog og en fælles forståelse på alle niveauer i organisationen.

Prøv din gratis FokusProfil

Hvis du vil prøve din gratis FokusProfil, skal du bare kontakte os.

Vi glæder os til at høre fra dig.