Hvad er ledertalent? Et simpelt svar er et iboende talent for at lede andre mennesker. Men verden er sjældent så simpel som det første, indlysende svar. For er ledertalent noget medfødt, noget tillært eller begge dele? Hvem har det? Og hvordan måler man ledertalent?

Hos Garuda sidder vi ikke inde med de endegyldige svar på disse spørgsmål. Men vi har udviklet en indikator for ledertalent, som kan hjælpe os på vej. Den bygger på data fra vores KompetenceProfil, som er en af markedets mest dybdegående personprofiler.

KompetenceProfilen består af 320 udsagn, som går på personlighedstræk. Trækkene findes i tre kategorier:

  • Hovedet: Måden at angribe og bearbejde problemer på samt løse opgaver.
  • Hjertet: Kvaliteten eller karakteren af de sociale og samarbejdsmæssige relationer, der etableres til andre.
  • Benene: Den energi og vilje, der ligger bag de mål, en person sætter sig, og de resultater, man skal eller vil nå.

Indikator for ledertalent

I indikatoren for ledertalent har vi inddelt KompetenceProfilens respondenter i grupper af ledere og medarbejdere. Når vi undersøger deres svar og prioriteringer af KompetenceProfilens 320 udsagn, er der 75, som skiller sig ud.

Det er svarene på disse 75 udsagn, der kan være med til at indikere et talent for ledelse. Indikatoren skal selvfølgelig ikke stå alene, men fungere sammen med samtale, kompetenceafklaring, vurdering fra kolleger og ledere mm.

Men de giver et godt udgangspunkt for at nærme sig de svære spørgsmål om, hvad ledertalent er, og hvem der besidder det. Brugbar viden i rekrutteringer og forfremmelser.

Indikator af ledertalent fra KompetenceProfilen

Scanner besvarelser

Går vi nu mere i dybden med indikatoren, så kan vi fortælle, at de 75 udsagn, der for alvor adskiller ledere fra ikke-ledere, har en svarforskel på mindst 20 procentpoint.

Med denne viden kan vi med indikatoren scanne besvarelser af personprofiler. Jo flere gange en respondents svar er identiske med ledergruppens svar og prioriteringer, jo højere scorer respondenten på indikatoren for ledertalent.

Det er et udtryk for, at respondenten har nogle af de personlighedstræk og kompetencer, som kan være med til at drive en lederkarriere.

Vi er naturligvis fuldt bevidste om, at det at gøre en ledelsesmæssig karriere ikke nødvendigvis er et bevis på, at man har været en succesfuld leder. Tilfældigheder, at være på det rette sted på det rette tidspunkt, at have de rigtige forbindelser osv. kan også være vigtige parametre for, om man får sig en lederkarriere.

Men på baggrund af KompetenceProfilens store datamæssige materiale føler vi os overbeviste om indikatoren for ledertalents berettigelse som oplæg til en samtalerække om respondentens lederpotentiale og -kvaliteter. Denne sammenhæng kan være til jobsamtale, forfremmelse, lederudvikling eller karriereplanlægning.

Hvis du vil høre mere om vores indikator for ledertalent, så kontakt venligst adm. direktør Rasmus Hall Mortensen.