Garuda AS er i gang med et forskningssamarbejde med Aarhus Universitet og Howbiz Management Consulting, som undersøger og karakteriserer de personlighedstræk, der kendetegner dygtige lean-ledere. Med udgangspunkt i Garudas KompetenceProfil og Howbiz’s diagnosticeringsværktøj Lean Behavior er målet med samarbejdet tredelt:

  • At hjælpe med at forbedre rekrutteringen af lean-ledere ved at finde kompetence- og personlighedstræk, der kendetegner de bedste lean-ledere.
  • At assistere virksomheder med at vurdere deres nuværende lean-ledere med henblik på at gennemføre strategisk kompetenceudvikling.
  • At give lean-lederne indsigt i deres egne stærke og svage sider – både fagligt og personligt – så de kan få en række områder, de kan udvikle på fremover.

Forskningsprojektet udarbejdes i samarbejde med Howbiz Management Consulting’s Lean Advisory Board, der tæller 20 lean-ansvarlige fra mellemstore og store virksomheder, som har både service, produktion og administration som speciale. Blandt de 20 virksomheder er LEGO, Siemens, Dagrofa, Glencore og Novo Nordisk.

Hvad er lean?
’Lean’ betyder slank eller trimmet og betegner overordnet arbejdet med at skabe værdi for kunderne gennem den mindst mulige indsats.

Kunder er her modtagerne af den ydelse eller det produkt, som man udfører. Det kan være klienter, borgere, forbrugere, virksomheder eller en kollega. En central del af lean er at betragte hinanden som kunder – og at gøre hinanden gode.

Den mindst mulige indsats dækker over forsøget på at reducere det spild, som forekommer undervejs. Altså at skære ind til benet i arbejdet med at skabe værdi for kunderne. En succesfuld lean-virksomhed har altså styr på arbejdsgange og reduceret unødigt spild for derigennem løbende at kunne tilpasse sig kundernes behov og efterspørgsel.

Er du interesseret i at vide mere om projektet, kan du kontakte chefkonsulent Lotte Mølgaard på 21 44 44 81 eller lom@garuda.dk.