Vi er stolte over at informere dig om, at vi frigiver en ny og opdateret version af Garuda Logik pr. 1. februar 2019. Opdateringen sker automatisk og vil således fremgå af alle dine rapporter, som genereres efter den 1. februar. Den nye version af Garuda Logik er udviklet for at skabe mere værdi for vores mange brugere af Garudas værktøjer.

I opdateringen har vi lyttet til mange af jeres ønsker til forbedringer og har ligeledes implementeret en række øvrige forbedringer. I takt med at udbredelsen og efterspørgslen på Garuda Logik konstant er under udvikling har vi ligeledes valideret og opdateret vores normgruppe samt skalaer i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Nedenfor gennemgår vi trinvis de forskellige opdateringer og forbedringer, som bliver frigivet til Garuda Logik pr. 1. februar. Opdateringen træder i kraft på alle udfyldte test og vil således også være gældende for test udfyldt før 1. februar 2019.

Vi håber, I tager godt imod den nye opdatering af Garuda Logik, og vi står naturligvis til rådighed ved eventuelle spørgsmål på tlf. +45 87 46 86 00 eller garuda@garuda.dk.

1. Opdateret normgruppe

I forbindelse med at der er kommet mange nye respondenter ind i normgruppen, er den i højere grad tilnærmet, så den er blevet mere repræsentativ for erhvervsaktive danskere. I den nye norm er IQ-scoren hævet med ca. 7 point, hvilket betyder, at det er blevet lidt lettere at få en gennemsnitlig score i testen.

På disse to grafer kan du se, hvordan den nye skala kommer til at se ud sammenlignet med den nuværende.

IQ-scoren er blevet hævet med ca. 7 %-point, hvilket øger tidligere respondenters score. Denne udvikling er sket i takt med, at normgruppen endnu engang er blevet valideret, og antallet af respondenter er steget markant.

Ovenstående figur illustrerer udviklingen i det samlede resultat for stanine-skalaen. Pga. den opdaterede normgruppe vil der være en positiv ændring af scoren fra den tidligere version. Tilsvarende udvikling vil være gældende for de enkelte deltest, hvor normgruppen ligeledes er opdateret.

2. Ny visning af beslutningshastighed for normgruppen

Grafen viser – ligesom tidligere – resultatet i forhold til normgruppen, hvor den gennemsnitlige score er ’5’.

Procentangivelserne til højre for grafen er et udtryk for beslutningshastigheden. Det første tal viser, hvor mange procent af opgaverne respondenten har besvaret, mens tallet i parentes viser, hvor mange procent gennemsnittet af alle respondenter har besvaret. Dette giver mulighed for en bedre dialog med respondent om dennes beslutningshastighed, og herunder hvad dette konkret betyder for respondentens daglige arbejde.

3. Hastigheden i kvalitetskortet vises nu som ’stanine’

Fremadrettet vises hastigheden i kvalitetskortet med stanine-skala (samme skala som ’Færdighed’). Det betyder, at hastigheden bedre kan sammenlignes mellem de tre indbyrdes deltest.

Kvalitetskortet viser sammenhængen mellem færdigheder og den tid, respondenten har brugt på at løse de enkelte opgaver. Den stiplede linje på færdigheder angiver normgruppens gennemsnit. Den stiplede linje på hastigheden angiver normgruppens gennemsnit, som nu vises på en stanine-skala.

4. Ny grafisk visualisering af hændelsesloggen

Rapporten indeholder nu mulighed for grafisk at illustrere antal visninger, tid anvendt per opgave samt normgruppens tidsforbrug på de enkelte opgaver.

Søjlerne viser, hvor lang tid der er brugt på de enkelte opgaver. Søjlen til venstre er respondentens tidsforbrug, og søjlen til højre viser, hvor lang tid der gennemsnitligt er blevet brugt af andre respondenter. Den stiplede orange linje viser, hvor mange gange respondenten har fået vist de enkelte opgaver. Den nye visualisering giver i højere grad mulighed for et overblik og indsigt i respondentens besvarelsesmønster, tilgang og eventuelle udfordringer/begrænsninger.

5. Nyt datablad

Med det nye datablad kan du hurtigt få et overblik over data om antal besvarede opgaver, ubesvarede opgaver, antal rigtige svar, forkerte svar og tidsforbrug. Desuden fremgår normgruppens gennemsnit til sammenligning.

6. Nye muligheder ved rapportgenerering

Ud over de to nye appendikser ’Datablad’ og ’Sidevisninger og tid anvendt per side’ er det nu i højere grad muligt at tilpasse rapportens indhold. Fx kan ’Introduktion’ nu fravælges, og du kan vælge kun at medtage det samlede resultat af testen, hvis du ønsker at spare på miljøet ved udskrifter eller deling.

Vi ønsker dig god fornøjelse med den nye version af Garuda Logik og står som altid til rådighed ved eventuelle spørgsmål eller ønsker til yderligere kvalificering af Garudas værktøjer.