Vi holder skærmmøder som sjældent før. Det har sine fordele og ulemper. Til årets ERFA-dag skal vi udnytte de fordele, som det giver at mødes fysisk med hinanden. Derfor har vi valgt at fokusere særligt på ERFA-elementet og koncentrere os om at blive klogere gennem udveksling af erfaringer.

I år vil der være intet mindre end fem forskellige workshops at vælge imellem. De kommer til at bestå af korte indledende oplæg, der rammesætter emnerne. Derefter står den på dialog og diskussion. Målet er fælles læring.

Ud over de fem workshops byder vi på oplæg fra Storm Stensgaard om den sunde præstation og fra Lars Jørgensen, der er assistenttræner på damelandsholdet i håndbold. Lars vil fortælle om den rolle, personprofiler har i arbejdet med at skabe kultur, forståelse og high performance på landsholdet.

Vær opmærksom på, at der i år kun er én ERFA-dag, som afholdes i Aarhus.

Prisen for at deltage er 495 kr. ekskl. moms. Deadline for at tilmelde dig ERFA-dagen er den 7. marts.

TILMELDING ER LUKKET.

Kontakt Garuda på garuda@garuda.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker at forhøre dig om sen tilmelding.

 

MANDAG DEN 20. MARTS
Musikhuset
Thomas Jensens Allé 2
8000 Aarhus C

 


Program

09.30 Morgenmad

10.00 Velkommen til og nyt fra Garuda ved adm. direktør Rasmus Hall Mortensen

10.30 Storm Stensgaard om den sunde præstation

11.30 Introduktion til workshops

11.45 Første runde med workshops

12.30 Frokost

13.15 Anden runde med workshops

14.15 Tredje runde med workshops

15.00 Eftermiddagskaffe og -kage

15.30 Arbejdet med personprofiler på damelandsholdet i håndbold. Oplæg af Lars Jørgensen, assistenttræner på landsholdet

16.30 Tak for i dag


Første oplæg

Storm Stensgaard: Sund præstation og den attraktive arbejdskultur
De fleste arbejdspladser er gennem mange år præget af forandringer og uvished, fusioner og besparelser. Forstyrrelser, der helt naturligt giver forhøjede stressniveauer og dertilhørende svækket præstationsevne samt asocial adfærd og psykologisk utryghed. Logisk følger fald i social kapital, trivsel og samarbejde. Men der kan også opstå en konstruktiv tilbøjelighed til at stå sammen og støtte hinanden.

Med forandringer, forstyrrelser og alligevel øgede krav om mening, trivsel og en god work/life-balance har ledelserne og arbejdspladserne brug for en trumf, for at kunne balancere krydspresset. Trumfen kan være kollegaskabet, som kan blive gyldent med den rette omsorg og bevidsthed.

Andre oplæg

Lars Jørgensen: Personprofiler og damelandsholdet i håndbold

Garuda og dansk håndbold hænger tæt sammen. I dette oplæg vil Lars Jørgensen, der er assistenttræner på det danske damelandshold, fortælle om, hvordan han sammen med landstræner Jesper Jensen har brugt HåndboldProfilen fra Garuda til kulturarbejdet på landsholdet.

Lars’ oplæg handler om high performance-teams, high performance-kultur og HåndboldProfilens rolle i arbejdet med at styrke holdet gennem forståelse, accept og respekt for hinanden forskelligheder.

 

Workshops

Du har mulighed for at deltage i tre ud af fem workshops. Du kan vælge imellem disse fem:

Workshop 1: Hvorfor er det vigtigt at arbejde med JobProfilen, inden du ansætter?
Faciliteret af Lotte Mølgaard, chefkonsulent hos Garuda

Søger du inspiration til, hvordan du kan lave den rigtige JobProfil? Så er denne workshop den rette for dig. Fokus er på, hvordan du gennem JobProfilen kan sikre, at:

  1. Du er afklaret om, hvem og hvad I søger
  2. Du bruger de rigtige ord, der afspejler jobbets indhold og krav til kandidaterne
  3. Rekrutteringen kommer til at foregå biasfrit (altså uden forskellige – bevidste eller ubevidste – forudindtagede holdninger, der kan farve og potentielt skade rekrutteringen)

HR giver en kvalificeret og konstruktiv tilbagemelding, hvor der bliver spurgt der, hvor det giver mest mening.


Workshop 2: Hvor synes du, at Garuda skal fokusere sin udvikling?
Faciliteret af Rasmus Mortensen, adm. direktør Garuda

I denne workshop kan du præsentere og diskutere de konkrete udviklingsønsker, du har til Garuda. Udviklingsønsker, der kan kvalificere eller øge værdien af din og andres anvendelse af Garudas ydelser og produkter.

 

Tilgangen til workshoppen er, at ingen idéer eller forslag er for store eller små. Det er en tilgang styret af brugerdrevet innovation og høj digital etik.

 

Udbyttet af workshoppen er, at du får mulighed for at drøfte idéer for fremtidig udvikling af Garudas ydelser og produkter, der kan gavne din og andres brug af dem. Du vil desuden være blandt de første, der får indblik i kommende forbedringer, som er på vej.


Workshop 3: Hvordan lykkes du med at afholde teamprocesser?
Workshop faciliteret af Steen Sidelmann, chefkonsulent hos Garuda

God kommunikation er et af de bedste redskaber til at højne samarbejde, motivation og effektivitet i et team. Dårlig kommunikation er omvendt ofte garant for det modsatte.

Garuda har stor erfaring med at gennemføre teamprocesser med udgangspunkt i FokusProfilen. I løbet af denne workshop får du bl.a. svar på, hvornår det giver mening at afholde teamprocesser, og hvordan processen gribes an. Desuden får du konkrete tips til, hvordan du selv kan gennemføre din teamproces.


Workshop 4: HR og GDPR – Hvad skal du være særligt opmærksom på?
Workshop faciliteret af Søren Skou Jessen, CEO hos BetterCompliance ApS

Et nødvendigt onde, en tiltrængt opstramning eller afgørende for at sikre persondata? Holdningerne var mange, da GDPR blev indført i 2021. Her et par år senere er det nærmest umuligt at forestille sig en verden uden GDPR.

I løbet af denne workshop koncentrerer jurist og facilitator Søren Skou Jessen sig om følgende fire spørgsmål:

  1. HR-processer og GDPR: Hvilke krav og forpligtelser gælder?
  2. Hvilke krav skal vi stille til vores leverandører?
  3. Er vi opmærksomme på krav til profilering?
  4. Hvad er jeres erfaringer?

Målet er, at du får indsigt i de krav og forpligtelser, som GDPR stiller til HR. Desuden får du idéer og inspiration til, hvordan du med GDPR kan give personprofilernes respondenter en god og positiv oplevelse.


Workshop 5: Lederudvikling i Nic. Christiansen Gruppen
Workshop faciliteret af Mads Bundesen, Group HR director, og Esben Bjerg Karstoft, HR Business Partner

I denne workshop inviterer Mads og Esben inden for i Nic. Christiansen Gruppen. De vil berette om Nic. Christiansen Gruppens individuelle udviklingsforløb for ledere, som både har til formål at løfte kvaliteten af udøvet ledelse og højne trivslen hos medarbejderne.

I løbet af workshoppen får du indblik i, hvorfor individuelle udviklingsprogrammer for ledere er aktuelle, og hvordan udviklingsprogrammerne kan skabe synergi i kombinationen med anden kompetencegivende lederuddannelse.

Nic. Christiansen Gruppen importerer og sælger biler i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Baltikum. I dag beskæftiger koncernen ca. 750 medarbejdere.