Næsten 600 dage efter, vi skulle have afholdt vores seneste ERFA-dag i Aarhus, der blev aflyst pga. corona-restriktioner, er vi nu klar igen.

I år er temaet ”Værdier med mening og strategisk fastholdelse af medarbejdere”, og vi skal blandt andet høre oplæg af forsker, forfatter, konsulent og foredragsholder Helle Hedegaard Hein og af lektor Lars Haahr fra Aarhus Universitet.

Derudover kan du deltage i adskillige oplæg og workshops med Garudas egne. Emnerne er blandt andet strategisk fastholdelse samt rekruttering og udvikling med Garudas værktøjer.

Læs hele programmet nedenfor, og tilmeld dig i Aarhus.

Prisen for at deltage er 545 kr. eksklusive moms. Og vi gør opmærksom på, at tilmeldingen er bindende. Der kan frit meldes afbud frem til tre uger før dagen. Derefter betales det fulde beløb. Bliver du forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din tilmelding til en kollega.

Vi glæder os til at se dig.

AARHUS

TIRSDAG DEN 7. DECEMBER

Hermans i Tivoli Friheden
Skovbrynet 1
8000 Aarhus C

09.30 Morgenmad
10.00 Nyt fra Garuda ved adm. direktør Rasmus Hall Mortensen
10.30 Helle Hedegaard Hein: Værdier med mening
11.30 Kort pause
11.45 Rasmus Hall Mortensen: Strategisk fastholdelse af medarbejdere
12.30 Frokost
13.15 Workshop 1
14.15 Workshop 2
15.15 Eftermiddagskaffe og -kage
15.45 Lars Haahr: Kan robotter også blive ledere?
16.45 Afslutning og tak for i dage


Helle Hedegaard Hein: Værdier med mening

Enhver arbejdsplads med respekt for sig selv har et værdisæt. Værdier kan være med til at sætte retning og sikre autonomi i arbejdet – og dermed løfte motivationen. Men kun hvis de virker.

Alt for ofte ender værdier med at leve en hengemt tilværelse som tomme ord i skåltaler og på intranet, kaffekopper og musemåtter.

I sit oplæg fortæller forsker, forfatter, konsulent og foredragsholder Helle Hedegaard Hein om, hvad der skal til, før værdier giver mening – for medarbejdere, ledere og slutbrugere. Hein taler ud fra tilgangen meningsskabende værdiledelse, der er et kraftfuldt ledelsesredskab og står som et alternativ til traditionel værdibaseret ledelse.

Læs mere om Helle


Rasmus Hall Mortensen: Strategisk fastholdelse af medarbejdere

Opererer I med en formel fastholdelsesstrategi? Hvis ja, så er det godt gået. For det er der relativt få, som gør.

Hos Garuda har vi udviklet en intuitiv og let forståelig model, som visualiserer jeres arbejde med strategisk fastholdelse af medarbejdere. I oplægget tager vi jer igennem modellen og giver input til, hvordan den bl.a. kan anvendes til at synliggøre arbejdet i HR og dermed italesætte de strategiske vinkler, som kræver opbakning i direktionen eller andre steder, hvor de økonomiske beslutninger træffes.


Lars Haahr: Kan robotter også blive ledere?

Lars Haahr er lektor på Aarhus Universitet. I sit oplæg argumenterer han for, at moderne virksomhedsledelse kan løfte sit niveau ved at koble sig tættere sammen med robotter og algoritmer – også i selve lederfunktionen.

Oplægget falder i fire dele. Først et historisk blik på, hvordan teknologien har udviklet sig i tre bølger. Så en forklaring på, hvorfor det er nødvendigt at skelne mellem ‘automation’ og ‘augmentation’. Dernæst hvordan denne skelnen skaber nye karriereveje. Slutteligt er fokus på de etiske problemstillinger, som teknologien fører med sig – problemstillinger, som både er reelle og bunder i misforståelser.

Læs mere om Lars


Workshop 1: Jakob Kaae, markedsdirektør hos Garuda: Strategisk fastholdelse af medarbejdere

På workshoppen arbejder vi videre med modellen for strategisk fastholdelse af medarbejdere.

Her er der mulighed for at gå i dybden med egen organisation, få et visuelt indblik samt drøfte de underliggende spørgsmål, som er med til at tegne billedet af jeres nuværende og fremtidige arbejde med strategisk fastholdelse.


Workshop 2: Lotte Mølgaard, chefkonsulent hos Garuda: Sparring og dialog om rekruttering og anvendelse af Garudas værktøjer

I workshoppen vil vi i en åben dialog tale om, hvordan I hver især anvender KompetenceProfilen til rekruttering. Der vil være fokus på erfaringsudveksling med hinanden, og at I skal gå derfra med nye ideer til, hvordan I kan gribe processen an. Vi vil blandt andet berøre Garuda Universe, jobprofilen, afrapportering og og onboarding.


Workshop 3: Sparring og dialog om udviklingsprocesser med Garudas værktøjer

Garudas profilværktøjer kan anvendes til både individuelle processer og til teamprocesser – og giver deltagerne mulighed for at øge selvindsigt i bl.a. styrker og udviklingsmuligheder. Hvad savner du input til ift. at facilitere individuelle samtaler eller teamprocesser, eller hvilke udfordringer støder du på, som du gerne vil have sparring på?