I forbindelse med opgradering af KompetenceProfilens PersonProfil rapport, har vi udviklet et nyt hjælpeværktøj, som understøtter den pædagogiske tilgang ved forklaring af modellen og under tilbagemelding.
Vi har fået flere positive tilbagemeldinger om det nye layout til KompetenceProfilen rapport, samt henvendelser om, at det kan være udfordrende at give tilbagemelding på KompetenceProfilen, idet venstre-/højre-teksterne (hjælpeordene) ikke længere fremgår af rapporten.

Som en del af vores tilgang om ”Brugerdrevet innovation”, tager vi det naturligvis seriøst og har derfor nedsat en udviklingsgruppe som kigger nærmere på, hvordan vi skaber den rette balance mellem pædagogiske og letforståelige modeller samt den nuancerede og kvalificerede dialog, som KompetenceProfilen rummer og indeholder.

Vores seneste hjælpeværktøj har vi derfor udarbejdet som et pædagogisk værktøj, der kan anvendes ved f.eks. tilbagemeldinger, til ansættelsesudvalg, til ansættende leder samt til dig som certificeret bruger.

Hensigten er at give dig (”tilbagemelder”) et nuanceret billede af KompetenceProfilens respektive personlighedstræk samt klæde dig yderligere på, til at redegøre for trækkenes nuancer, bl.a. via udvidede tekster fra KompetenceProfilens manual.

På første side finder du desuden en række udvidede ”Hjælpeord”, som kan benyttes i dialogen med ansættende leder, ansættelsesudvalg og/eller respondenten.

Hjælpeord til KompetenceProfilen

 

Dokumentet kan downloades i Garuda Universe (https://web.egaruda.com). Det ligger under ”Hjælp” > ”Hjælpeværktøjer”.

Dokumentet hedder ”KompetenceProfilen – Hjælpeord og beskrivelse af personlighedstræk”. Du kan ligeledes hente det via det direkte link her …

Hjælpeværktøjet kan ligeledes bestilles i en trykt og lamineret version, ved at henvende sig til support@garuda.dk.