I Garuda Universe kan du nemt tildele en eksisterende respondent et nyt spørgeskema. Funktionen er især anvendelig i situationer, hvor en respondent skal have tilsendt et nyt spørgeskema. Med funktionen sparer du tid og behøver ikke at genindtaste respondentens oplysninger. Samtidig har du alle spørgeskemaer tilknyttet samme respondent, hvilket giver dig et unikt overblik over respondentens udfyldte spørgeskemaer.

Du finder funktionen i alle tilgængelige oversigter > Klik på menu-knappen med de tre små brikker og vælg efterfølgende Tilføj spørgeskema.