Et bredt politisk flertal i Folketinget har vedtaget et lovforslag om forbud mod, at arbejdsgiver screener jobansøgere på baggrund af alder. Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2022 og skal være med til at forhindre, at virksomheder forskelsbehandler ansøgere på baggrund af alder.

I JobMatchProfile efterlever vi allerede nu den nye lov. Det betyder, at du både på opslåede stillinger og på uopfordrede ansøgere fra kandidaters JobAgenter kan deaktivere spørgsmålet om kandidaters alder. Fra i dag vil din standardindstilling være, at spørgsmålet om kandidaters alder er slået fra.

Som beskrevet i lovforslaget skal det fortsat være muligt at lægge vægt på alder, hvis det har et sagligt formål. Det kan fx være ved ansættelse af ungarbejdere og ved positiv særbehandling af ældre ansøgere for at fremme deres beskæftigelsesmuligheder. Derfor vil det fortsat være muligt at aktivere spørgsmålet om kandidatens alder som vist nedenfor:

Biasfri rekruttering

Når vi går i gang med en rekrutteringsproces, ønsker vi at udvælge og ansætte den bedst mulige kandidat til stillingen. Vi baserer vores beslutninger på faktorer som kandidatens faglighed og personlighed. Vi forsøger sandsynligvis at vurdere så fordomsfrit som muligt, men det er svært at nulstille sin forudindtagede holdninger, hvad enten de er bevidste eller ubevidste. Disse forudindtagede holdninger kaldes for “bias”.

For at gøre det muligt at mindske bias har vi udviklet en ny mulighed i JobMatchProfile, der hedder “biasfri rekruttering”. Konkret fungerer biasfri rekruttering på den måde, at når du inviterer medlemmer til ansættelsesudvalget, kan du vælge, at medlemmet skal undersøge kandidatlisten biasfrit.

Aktiveres denne funktion, skjules eller anonymiseres visse informationer om kandidaten. Det drejer sig blandt andet om navn, alder, køn, nationalitet og bopæl.

Det er værd at bemærke, at visse af de informationer, som skjules ved biasfri rekruttering, måske kan kaldes frem i systemet på andre måder. Det kan eksempelvis være, at en af dine kollegaer, som kigger biasfrit på kandidatlisten, har skrevet navn ind i kommentarfeltet, eller kandidaten har skrevet navn eller indsat billede i sin ansøgning eller sit CV.

Du aktiverer biasfri rekruttering i JobMatchProfile ved at trykke på boksen Biasfri visning, der befinder sig i øverste hjørne af kandidatlisten (se herunder). Herved vises listen biasfrit for dig. Du kan aktivere biasfri rekruttering for ansættelsesmedlemmer i forbindelse med invitation til ansættelsesudvalg.

For at styrke den biasfri rekruttering yderligere kan I med fordel anvende Garudas JobProfil. Hvis I har brugt JobProfilen som en del af rekrutteringsprocessen, vil der ud over fanebladene Grafisk profil og Evaluering nu også være et tredje faneblad tilgængeligt; Prioriteringsanalyse.

Her kan du med udgangspunkt i jeres indledende dialog og forventningsafstemning om idealprofilens motivation og adfærd se, om der er et match mellem idealprofil og kandidatens besvarelse, eller om der er noget, som skal ændres på i jobbet. I oversigten kan du fx se, hvordan forskellene er mellem jeres idealprofil og kandidatens stillingtagen til de 24 udsagn. Det giver mulighed for at spørge ind til de steder, hvor der er forskel mellem idealprofil og kandidatens besvarelse for at undersøge forskellene nærmere.