Vi har optimeret på en række områder, som vil give dig endnu et niveau af dybde og kvalitet til dine samtaler.

I denne opdatering kan du derfor læse om:

  • Nyhed: Ny indikator for usædvanlige svar
  • Nyhed: Intelligent interviewguide til din JobProfil vs. PersonProfil
  • Nyt: Visualisering af logiske og ulogiske modsigelser i rapport
  • Nyt: Grafisk Personprofil > “Cirkelformet”
  • Tilføjelse: Indikator for stress-sensibilitet kan inkluderes i rapporten
  • Tilføjelse: Indikator for ledertalent kan inkluderes i rapporten

Nedenfor gennemgår vi de fem opdateringer særskilt. Har du efterfølgende spørgsmål til indholdet, brugen eller generelt, står vores support til rådighed for spørgsmål, uddybning eller andet. Du kan kontakte vores support på support@garuda.dk eller tlf. +45 87 46 86 00. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte en af vores konsulenter.

Ny indikator for usædvanlige svar

Når vi forbereder os til en samtale med en respondent eller kandidat, er det ofte de personlighedstræk som respondenten scorer højt på, (til højre såvel som venstre fra normgruppen) vi har fokus på. Det er naturligt, både fordi grafikken falder os i øjnene og fordi den skriftlige evaluering ofte er en ret klar og entydig beskrivelse af personligheden. Taget som det evalueringen er, nemlig et oplæg til en samtale, er beskrivelsen et godt udgangspunkt for de opfølgende interviewspørgsmål.

Imidlertid, nu, efter mere end 40 års erfaring og dataindsamling, ved vi, at der kan være visse udsagn som er besvaret på en meget usædvanlig måde, som derfor siger lige så meget eller måske endda mere om respondentens personlighed end en høj score på et eller flere træk. Det er her at “Indikator for usædvanlige svar” kommer ind og er yderst interessant.

På baggrund af en større analyse af mere end 25.000 spørgeskemaer og svar, har vi analyseret os frem til 57 markante og usædvanlige svar, som angiver det vi kalder for en markant personlighed, hvis du arbejder med og omkring mennesker. Der er tale om svar på udsagn, som meget få procent svarer enig eller uenig til. Samtidig er det udsagn, som er relevante, hvis respondenten/kandidaten skal arbejde med og omkring andre mennesker – eksempelvis i forbindelse med ledelse, omsorgsfag, relationer eller lignende.

Garuda har udarbejdet omfattende og uddybende dokumentation, analyse og materiale, som du kan rekvirere ved at kontakte os ….

1. Sådan kommer du i gang med at anvende den nye indikator:

2. I rapporten, finder du nu det nye afsnit særskilt:

OBS! Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det IKKE er hensigten, at kandidaten skal have udleveret afsnittet om indikatoren. Indikatoren er tiltænkt som et middel og inspiration til dig som certificeret bruger. Derfor kan du heller ikke vælge dette tilvalg under skabelonen “Kandidat”, når du opretter dine personprofil rapporter.

Vi anbefaler, at du læser vores dokumentation for udvikling, anvendelse og analyse.
Du kan få adgang til dokumentationen her …

Intelligent interviewguide til din JobProfil

Vi er stolte og glade for, at vi endnu engang kan bidrage til at kvalificere flere tusindvis af udvælgelsesprocesser, hvor KompetenceProfilen er et centralt værktøj. Vi gør det denne gang via vores nyeste tilføjelse “Interviewguide”.

Med “Interviewguiden” kortlægger KompetenceProfilen automatisk hvilke afvigelser der er mellem kandidat (PersonProfil) og det aktuelle Jobmatch og Jobkrav (JobProfil), som er valgt til den pågældende stilling. Via interviewguiden får du dermed en konkret guide til hvilke spørgsmål du kan inddrage i samtalen med kandidaten og dermed kvalificere både samtale og rekruttering, for at du finder det bedste match.

Interviewguiden er intelligent og indeholder derfor udelukkende spørgsmål på de træk hvor kandidaten ligger højere eller lavere end de jobkrav, I har lagt ind i jeres JobProfil.

Sådan kommer du i gang med at anvende den nye indikator:

  1. Åbn din PersonProfil og tilføj din JobProfil via “Sammenlign profiler”
  2. Klik rapport > PersonProfil vs. JobProfil > Vælg “Interviewguide”

Værdien af interviewguiden finder du på de personlighedstræk hvor person- og jobprofil afviger. Her får du nu et oplæg til interview spørgsmål som kan åbne samtalen og din nysgerrig om kandidaten. Du finder et eksempel nedenfor, hvor JobProfilen (den blå markering) indikerer et job, hvor der ikke er behov for den store “Systemfleksibilitet”. Da kandidaten er mere systemfleksibel end jobbet indeholder, vil Garuda Universe nu give dig mulighed for at stille 3 spørgsmål til trækket.

BEMÆRK! Interviewguiden kan oprettes i dine rapporter, så du kan printe og medtage dem til din tilbagemelding. Du finder dem også under “Fortolkning” i Garuda Universe, så du kan bruge dem som inspiration i forbindelse med din forberedelse.

For nærmere information om Interviewguide, anvendelse og hvordan JobProfilen kan bidrage til at mindske bias i dine rekrutteringsprocesser, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 87 46 86 00 eller support@garuda.dk.

Visualisering af logiske og ulogiske modsigelser i rapport

Vi har endnu engang lyttet til vores brugere og herunder efterspørgsel på en visualisering af “Entydighed” og herunder logiske og ulogiske modsigelser. På baggrund af vores brugerønsker har vi derfor opdateret området “Udvidet profil”, som du vælger til/fra i dit rapportvalg.

Når du aktiverer “Udvidet profil” i dine fremadrettet rapporter, vil antal modsigelser i personprofilen nu blive visualiseret, som angivet nedenfor:

Entydighed, logiske og ulogiske modsigelser vil fortsat fremgå i rapporten under “Personlige oplysninger”.

 

Grafisk Personprofil > “Cirkelformet”

Tidligere på året lancerede vi en opdatering, som gør det muligt at visualisere en gruppe af respondenter i et cirkelformet diagram. Funktionen er udviklet med et særligt fokus målrettet sammeligning af kandidater i en rekrutteringsproces (eks. til ansættelsesudvalg) samt i forbindelse med udvikling af og med ledergrupper.

I forlængelse af tidligere opdatering har flere brugere ønsket, at den cirkelformet graf ligeledes blev tilgængelig på personprofilen. Dette brugerønske kan vi nu indfri, da vores udviklingsafdeling har gjort det muligt at vælge den nye funktion “Personprofil – Cirkelformet”, når du opretter dine fremadrettet PersonProfil rapporter.

Den er ikke hensigten at den cirkelformet grafiske profil skal erstatte den normale grafiske visualisering af personprofilens træk. Den skal ses som et supplement, som giver yderligere værdi i samtalen og letter forståelsen for kandidat og/eller ansættende leder.

Indikator for stress-sensibilitet kan inkluderes i rapporten

Vores eksisterende “Indikator for stress-sensibilitet” finder du under “Garuda indsigt”. Indikatoren giver dig værdifuld information og ved en høj score, kan du blive mere nysgerrig på opmærksomhedsområder, som du skal spørge ind til under tilbagemelding.

Indikator for stress-sensibilitet har tidligere kun været tilgængelig under Garuda Indsigt, men dette ændrer den seneste opdatering. Når du næste gang står med en respondent med eksempelvis en høj score på indikatoren, kan du nemt inkludere denne indikator og de underliggende faktorer i din rapport på respondenten. Med indholdet i rapporter giver vi dig nye indsigter, som kan løfte niveauet, dybden og kvaliteten af dine tilbagemeldinger.

OBS! Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det IKKE er hensigten, at kandidaten skal have udleveret afsnittet om indikatoren. Indikatoren er tiltænkt som et middel og inspiration til dig som certificeret bruger. Derfor kan du heller ikke vælge dette tilvalg under skabelonen “Kandidat”, når du opretter dine personprofil rapporter.

Har du brug for yderligere dokumentation om denne indikator, er du velkommen til at kontakte vores support på support@garuda.dk, hvorefter du får fremsendt nødvendig dokumentation til anvendelse og baggrund for udvikling.

Indikator for ledertalent kan inkluderes i rapporten

Vores eksisterende “Indikator for ledertalent” finder du under “Garuda indsigt”. Indikatoren giver dig værdifuld information og ved en høj score, kan du blive mere nysgerrig på opmærksomhedsområder, som du skal spørge ind til under tilbagemelding eller benytte i foranstående talentarbejde og lederudvikling.

Indikator for ledertalent har tidligere kun været tilgængelig under Garuda Indsigt, men dette ændrer den seneste opdatering. Når du næste gang står med en respondent med eksempelvis en lav score på indikatoren, kan du nemt inkludere denne indikator og de underliggende faktorer i din rapport på respondenten. Med indholdet i rapporter giver vi dig nye indsigter, som kan løfte niveauet, dybden og kvaliteten af dine tilbagemeldinger.

OBS! Vi vil gerne gøre opmærksom på, at det IKKE er hensigten, at kandidaten skal have udleveret afsnittet om indikatoren. Indikatoren er tiltænkt som et middel og inspiration til dig som certificeret bruger. Derfor kan du heller ikke vælge dette tilvalg under skabelonen “Kandidat”, når du opretter dine personprofil rapporter.

Har du brug for yderligere dokumentation om denne indikator, er du velkommen til at kontakte vores support på support@garuda.dk, hvorefter du får fremsendt nødvendig dokumentation til anvendelse og baggrund for udvikling.

Kontakt os ved spørgsmål

Vi arbejder løbende på at forbedre din anvendelse af Garuda Universe, for at gøre det mere inspirerende, nemt, intuitivt og værdifuldt for dig som bruger af Garudas værktøjer og services.

Vi håber du finder dem interessante og står naturligvis til rådighed ved eventuelle spørgsmål på support@garuda.dk eller tlf. +45 87 46 86 00.