Det er med stor fornøjelse, at vi kan fortælle om endnu en opdatering af normgrupperne i KompetenceProfilen. I takt med vores kontinuerligere udvikling har vi stort fokus på kvalitetssikring og analyse af vores data, og det er de opdaterede normgrupper en central del af.

Normgrupperne i KompetenceProfilen bygger på skandinaviske og europæiske populationsdata vedrørende fordelingen af den arbejdsdygtige befolkning på baggrundsvariablene uddannelse, køn og alder. Normgrupperne er således repræsentative ift. arbejdstagerne på de respektive arbejdsmarkeder, i det pågældende land eller region.

Vi har opdateret normgrupperne for det skandinaviske arbejdsmarked, dvs. for det danske, svenske og norske arbejdsmarked, samt for det europæiske arbejdsmarked. De nye normgrupper og referencedatabaser baserer sig på et datamateriale, der består af knap 30.000 respondenter.

I forbindelse med opdateringen af normgrupperne er der, som nedenfor nævnt, minimale ændringer i normgrupperne. Disse tages til indtægt for KompetenceProfilens stabilitet, samt referencedatabasernes validitet og reliabilitet.

I det følgende præsenteres de nye normer på de 16 personlighedstræk i KompetenceProfilen. Af hensyn til åbenheden omkring Garudas værktøj præsenteres normerne sammen med den relative ændring i forhold til de tidligere normer. Ændringerne i normgrupperne er allerede trådt i kraft og vil således fremgå, næste gang du anvender Garuda Universe eller opretter en ny rapport.

Download særskilt PDF-fil, Opdatering af normgrupper_DK_2024