Det er med stor fornøjelse, at vi kan fortælle om den seneste opdatering af normgrupperne i KompetenceProfilen. I takt med vores kontinuerligere udvikling har vi stort fokus på kvalitetssikring og analyse, og det er de opdaterede normgrupper en central del af.

Normgrupperne i KompetenceProfilen bygger på nationale og europæiske populationsdata vedrørende fordeling af den arbejdsdygtige befolkning på baggrundsvariablene uddannelse, køn og alder. En sådan fordeling er retvisende for mangfoldigheden i populationen på det respektive arbejdsmarked, i det pågældende land eller de pågældende lande. De nye normgrupper og referencedatabaser baserer sig på et datamateriale, der består af mere end 15.000 respondenter.

I forbindelse med opdateringen af normgrupperne viser KompetenceProfilen stabilitet, og de nedenfor nævnte ændringer i normgrupperne ses derfor som naturlige og giver ikke anledning til at opdatere spørgerammen eller lignende.

I det følgende præsenteres de nye normer på de 16 personlighedstræk i KompetenceProfilen. Af hensyn til åbenheden omkring Garudas værktøj præsenteres normerne sammen med den relative ændring i forhold til de tidligere normer. Ændringerne i normgrupperne er allerede trådt i kraft og vil således fremgå, næste gang du anvender Garuda Universe eller opretter en ny rapport.  

Impulsivitet ændres til Selvbeherskelse 

Opdateringen har dog givet anledning til at ændre navnet på træk nummer 5. I forlængelse af den videnskabelige litteratur på området og efter efterspørgsel fra en række brugere og fokusgrupper skifter træk nummer 5 navn til ”Selvbeherskelse”. Før hed trækket ”Impulsivitet”. 

Udsagn, som er tilknyttet dette træk, er fortsat de samme, og i den forstand er scoren på trækket blot vendt om. 

Trækket ”Impulsivitet” hedder nu ”Selvbeherskelse” 

 

 

Din aktuelle normgruppe er opdateret automatisk. Ønsker du at skifte til en anden normgruppe, kan du skifte normgruppe i Garuda Universe via «Indstillinger» > «Skala»