Vi har optimeret på en række faktorer, som forkorter oprettelsestiden op imod 50%, når du opretter dine personlige rapporter i Garuda Universe. Optimeringen er allerede gældende.

Vi har ligeledes opdateret en række rapporter, som nu findes i nyt og tidssvarende layout. Rapporterne afspejler således Garuda Universe.

Følgende rapporter er opdateret:

  • Grupperapport; giver mulighed for at sammenligne to eller flere personprofiler. Kan eksempelvis anvendes i rekruttering til match af kandidatfelt eller i forbindelse med ledergruppe, til synliggørelse af forskelle og ligheder.

 

  • Personprofil vs. SpejlProfil; opdateret layout, som modsvarer et tilsvarende layout der opleves på front-end af Garuda Universe. Rapporten er særlig anvendelse i forbindelse med individuel lederudvikling, hvor der inddrages SpejlProfiler (360 grader feedback)
PersonProfil vs. SpejlProfil Rapport

Det nye layout er opdateret og tilgængeligt i Garuda Universe fra den 15. februar 2023.

Har du spørgsmål til optimering eller opdateringen generelt, er du altid velkommen til at kontakte os på support@garuda.dk.