I denne større opdatering til KompetenceProfilen, finder du en række beskrivelser til de seneste opdateringer til KompetenceProfilen.

Vi arbejder løbende på at forbedre din anvendelse af KompetenceProfilen, for at gøre det mere inspirerende, nemt, intuitivt og værdifuldt for dig som bruger. Vi inkluderer løbende input fra vores fokus-grupper samt feedback fra brugere og respondenter. Vi håber du finder dem interessante og står naturligvis til rådighed ved eventuelle spørgsmål på support@garuda.dk eller tlf. +45 87 46 86 00.

Denne opdatering inkluderer også vigtige opdateringer til Garuda Universe generelt, som du kan læse om her …

Garuda Indsigt advicerer dig automatisk om træk du skal være opmærksom på

Intelligente løsninger flytter yderligere i Garuda Universe og Garuda Indsigt hjælper dig nu med anbefalinger til hvilke træk, du skal være særlig opmærksom på samt hvilke hjælpeværktøjer du med fordel kan anvende, til at kvalificere dine hypoteser.

Funktionen bidrager til at kvalificere og effektivisere din forberedelse samt mindske bias.

Garuda Indsigt ikonet, som du finder ud for relevante træk, indeholder værdifuld information omkring opmærksomheder og tolkningsmuligheder. Garuda Indsigt ikonet informerer dig således om:

  • Skyggesider; Angiver hvorvidt du skal være opmærksom på den aktuelle skyggeside-tekst, for det aktuelle personlighedstræk. Skyggesider er særlig relevante, når et personlighedstræk er særlig markant, dvs. når trækket ligger i den yderste fortolkningsramme.
  • Trækkombinationer: Angiver antallet af personlighedstræk samt fortolkninger, det er muligt at kombinere det aktuelle personlighedstræk med. Særligt værdifuldt, når en profil har to eller flere markante personlighedstræk.
  • Få besvarelser: Personlighedstræk hvor respondenten har svaret et begrænset antal gange – og hvor du skal være opmærksom på hvilke udsagn, der er besvaret.

Vær opmærksom på, at ikonet for Garuda Indsigt udelukkende vises, når det er aktuelt for det pågældende personlighedstræk. Derved sparer du bl.a. tid, ved at du kun skal kigge på de relevante personlighedstræk.

Vi gør opmærksom på, at der kan være andre personlighedstræk, som også er relevant i forhold til den aktuelle jobprofil du søger. I den forbindelse henvises til JobProfilen, i KompetenceProfilen.

Nem tilgang til at hoppe mellem forskellige analysemetoder – og forblive på samme træk

Har du brug for at se nærmere på et personlighedstræks fortolkningstekster og herefter hoppe til det aktuelle træks udsagn eller vægtet udsagnsanalyse? Hvis ja, så kommer du til at mærke en stor forløsning, når du næste gang arbejder i Garuda Universe og med dine KompetenceProfiler.

Det er nu muligt at forblive på samme personlighedstræk, når du hopper mellem fortolkning, vægtet profil, udsagnsanalyse og nøgleordsanalysen, hvilket optimerer dine fortolkningsmuligheder samt sparer et utal af klik, for dig som bruger.

Mulighed for at se om der er medsendt selvevaluering eller ej via “Rediger” respondent

Har du udsendt et spørgeskema til en respondent og undrer dig over om den inkluderede selvevaluering eller ej?

Fortvivl ikke længere. Vi har opdateret ”Rediger” funktionen, hvor du finder oplysninger om hvilket spørgeskema du har sendt afsted, sprog, hvilken deadline respondenten har samt nu også hvorvidt du har inkluderet eller ikke har inkluderet selvevaluering til respondenten.

Bemærk! Har respondenten ikke udfyldt eller påbegyndt udfyldelse af spørgeskemaet, har du mulighed for at aktivere udfyldelse af selvevaluering eller de-aktivere funktionen, uden at skulle oprette et nyt spørgeskema eller orientere respondenten herom. – Det synes vi selv er lidt smart …

Mulighed for at slette en kommentar, som er oprettet af en anden bruger

Har du brug for at redigere eller slette en kommentar, som en tidligere bruger har oprettet på en personprofil? Eller inkluderer kommentaren informationer, som hører fortiden til?

Vi giver nu mulighed for, at du som ”medejer” af en respondent kan redigere samt slette kommentar, som en anden bruger tidligere har opført på en respondent spørgeskema.

Garuda indsigt giver besked, hvis der er opmærksomhedspunkter ved profilen

Hvad er normal udfyldelsestid og er 30 min. kort eller lang tid? Hvor mange modsigelser må en personprofil have, før jeg ikke længere kan bruge den eller skal være opmærksom?

Ovenstående er blot nogle af de spørgsmål, som vi løbende hører fra vores mange brugere af KompetenceProfilen. Spørgsmål som er yderst væsentlige og centrale for tilbagemelding, men som de fleste af os, så står kursusmappen og de vigtige oplysninger vores underviser gav os, ikke altid ved siden af os, når vi har brug for den.

Vi introducerer derfor en ny intelligent løsning i Garuda Indsigt dashboardet, som du finder i toppen af den grafiske profil, i Garuda Universe.

Hver gang du åbner en personprofil, vil Garuda Universe analysere den aktuelle respondents spørgeskema og give dig en notifikation (se ikon), hvis der er særlige opmærksomheder. Garuda Universe vil give dig en notifikation hvis udfyldelsestiden er særlig høj samt hvis antallet af modsigelser i personprofilen er særlig høj.

Bemærk, at Garuda Universe analyserer alle dine KompetenceProfiler, herunder også KompetenceProfiler med 8, 12 og 16 træk.

Personprofil oversigten angiver nu antallet af træk

KompetenceProfilen er Garudas mest dybdegående personprofil og samtidig også den mest fleksible, da du som bruger selv vælger om du ønsker at afdække 8, 12 eller 16 personlighedstræk.

Flere brugere gør brug af denne fleksibilitet, hvorfor vi nu har gjort det muligt hurtigt og effektivt, at se antallet af personlighedstræk, den enkelte respondent har udfyldt. Dine oversigter i KompetenceProfilen (herunder Person-, Spejl og JobProfiler), er således blevet opdateret og angiver nu antallet af personlighedstræk der er udfyldt på respondenten

PDF rapporter navngives nu med respondentens navn

Hvis du opretter og sender dine rapporter som PDF-filer, vil du sætte ekstra pris på denne opdatering.

Garuda Universe angiver nu som standard, respondentens navn, som filnavn når du gemmer en rapport i PDF-format. Uanset om du opretter flere rapporter på samme tid eller opretter en rapport enkeltvis, vil Garuda Universe angive respondentens navn som filnavn.

Opdateringen øger din effektivisering når du arbejder med Garuda Universe og vil samtige lette dit efterfølgende arbejde, når du skal finde frem til den gemte rapport.

Opdateret rapport: Person- vs. ReferenceProfil

Vi har optimeret på en række faktorer samt opdateret layout på rapporten ”PersonProfil vs. ReferenceProfil.

Rapporten findes nu i nyt og tidssvarende layout.

Opdateret og nyt layout, giver nye muligheder med ReferenceProfilen

Ny rapport: Noter

Anvender du noter i Garuda Universe, så har du sikkert haft brug for at printe dine noter?

Med vores nye rapport ”Noter”, finder du både hurtigt frem til alle dine noter på den aktuelle respondent samt har mulighed for at få dem oprettet i en flot PDF-rapport eller sende det direkte til print.

Noter er særlige fordelagtige at anvende, som en del af din forberedelse til din tilbagemelding eller efter en tilbagemelding. Med rapport funktionen ”Noter”, sikrer du dig, at egne noter ikke blandes sammen med respondentens personprofil rapport.

Ny grafisk profil til sammenligning – Cirkulær gruppeprofil

Flere har efterspurgt og flere har ventet på vores nye grafiske profil, til sammenligning af respondenter. Det er nu muligt at oprette en Grupperapport i KompetenceProfilen, hvor de valgte respondenter præsenteres i et samlet grafisk layout, som vi har valgt at kalde ”Cirkulær grafisk profil”.

Den cirkulære grafiske profil er særlig fordelagtig når du skal sammenligne flere personprofiler, eksempelvis i en rekrutteringsproces, hvor du ønsker et hurtigt og overskueligt overblik over dit kandidatfelt.

Har du en ledergruppe, som har udfyldt deres individuelle KompetenceProfil, er modellen ligeledes fordelagtig til at visualisere gennemsnit for gruppen samt spredning. Sidst men ikke mindst, kan modellen ligeledes anvendes for en større gruppe af respondenter, eksempelvis på afdelinger eller organisationer.

Sådan anvender og aktiverer du modellen i dine rapporter:

 

Kontakt os ved spørgsmål

Vi arbejder løbende på at forbedre din anvendelse af Garuda Universe, for at gøre det mere inspirerende, nemt, intuitivt og værdifuldt for dig som bruger af Garudas værktøjer og services.

Vi håber du finder dem interessante og står naturligvis til rådighed ved eventuelle spørgsmål på support@garuda.dk eller tlf. +45 87 46 86 00.