Hvad er sælgertalent? Et simpelt svar er et iboende talent for at sælge ydelser eller produkter til andre mennesker. Men verden er sjældent så simpel som det første, indlysende svar. For er sælgertalent noget medfødt, noget tillært eller begge dele? Hvem har sælgertalent? Og hvordan måler man det?

Hos Garuda sidder vi ikke inde med facitsvar på disse spørgsmål. Men vi har udviklet en indikator for sælgertalent, som kan hjælpe os på vej. Den bygger på data fra vores største personprofil, KompetenceProfilen, der er blandt markedets mest dybdegående.

KompetenceProfilen indeholder 320 udsagn, som dækker 16 personlighedstræk og opdeles i tre kategorier

  • Hovedet: Måden at angribe og bearbejde problemer på samt løse opgaver.
  • Hjertet: Kvaliteten eller karakteren af de sociale og samarbejdsmæssige relationer, der etableres til andre.
  • Benene: Den energi og vilje, der ligger bag de mål, en person sætter sig, og de resultater, man skal eller vil nå.

Indikator for sælgertalent

I indikatoren for sælgertalent har vi udtaget gruppen af respondenter, der arbejdede som sælgere uden ledelsesansvar, da de udfyldte den. Denne gruppe opdelte vi – ud fra baggrundsvariable, som respondenterne selv udfyldte – i sælgere, der trives og lykkes i jobbet, og sælgere, der lykkes mindre godt.

Når vi undersøger gruppernes svar og prioriteringer af KompetenceProfilens 320 udsagn, er der 55, som skiller sig ud.

Det er svarene på disse 55 udsagn, som kan være medvirkende til at indikere, om en kandidat eller kollega har et naturligt talent for at arbejde med salg.

Indikatoren skal selvfølgelig ikke stå alene, men alene fungere som oplæg til en samtale. Gerne kombineret med kompetenceafklaring og vurdering fra ledere – tidligere eller nuværende. Men indikatoren giver et godt udgangspunkt for at nærme sig et svar på de vanskelige spørgsmål om, hvad sælgertalent er, og hvem der besidder det. Det er brugbar viden i både rekrutteringer og forfremmelser.

To grupper – ti procentpoint

Går vi nu mere i dybden med indikatoren, så kan vi fortælle, at de 55 udsagn, der adskiller de to grupper af sælgere fra hinanden, har en svarforskel på mindst 10 procentpoint.

Med denne viden kan vi med indikatoren scanne besvarelser af personprofiler. Jo flere gange en respondents svar er identiske med gruppen af succesfulde sælgeres svar og prioriteringer, jo højere scorer respondenten på indikatoren for sælgertalent.

Det er et udtryk for, at respondenten har nogle af de personlighedstræk og kompetencer, som kan være med til at drive en succesfuld sælgerkarriere.

På baggrund af KompetenceProfilens enorme datamateriale føler vi os overbeviste om, at indikatoren for sælgetalent har en god berettigelse som oplæg til samtaler om sælgerpotentiale og -kvaliteter. Disse samtaler kan indgå i både rekrutteringer og udviklingsdialoger.

Hvis du vil høre mere om vores indikator for sælgertalent, så kontakt venligst adm. direktør Rasmus Hall Mortensen.