I takt med at restriktionerne er forsvundet, bliver der talt mere og mere om employer branding. Og det giver god mening. For der er for alvor kommet gang i jobmarkedet, og mange oplever udfordringer med at rekruttere nye medarbejdere, og så er employer branding en af de oplagte løsninger.

Når man kigger på tallene, taler de deres eget tydelige sprog. I marts 2022 udgav Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) deres rapport, der gør status over rekrutteringssituationen.

Undersøgelsen viser blandt andet, at:

 • Antallet af forgæves rekrutteringer fra oktober 2021 til marts 2022 var på ca. 125.000
 • I alt var 31 % af rekrutteringsforsøgene forgæves
 • 18 % af forsøgene på at rekruttere endte med, at stillingen ikke blev besat, mens 13 % resulterede i, at der blev ansat en kandidat, som ikke havde alle de ønskede kvalifikationer
 • 46 % af arbejdspladserne fra undersøgelsen melder om produktionstab som følge af de forgæves rekrutteringsforsøg.

Employer branding-strategi og hv-spørgsmål

Efterhånden ved alle inden for HR og ledelse formentlig, at employer branding bliver præsenteret som et af de oplagte steder at indlede sine bestræbelser på at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere.

Kort fortalt er employer branding et udtryk for arbejdspladsens strategiske arbejde med at skabe et stærkt varemærke med det formål lettere at kunne tiltrække og fastholde medarbejdere. Så langt, så godt. Men hvordan griber man det mere konkret an?

Man kan begynde med at udarbejde en strategi for at sikre fokus. En employer branding-strategi indebærer traditionelle hv-spørgsmål:

 • Hvorfor skal I arbejde med employer branding (MÅL)?
 • Hvem er jeres målgrupper på arbejdsmarkedet (MÅLGRUPPE)?
 • Hvad er jeres særlige kvaliteter og budskaber som arbejdsplads (BUDSKAB)?
 • Hvordan vil I ramme målgrupperne med jeres budskaber (KANAL)?
 • Hvornår vil I ramme målgrupperne med budskaberne (TIDSPUNKT)?

Når disse spørgsmål er besvaret, bliver det dels nemmere at koncentrere sig om at sætte få, præcise tiltag i gang, dels at konkretisere hvad disse tiltag nærmere bestemt skal være.

Hvorfor ikke video?

Nogle af de traditionelle løsninger på strategispørgsmålene ovenfor er at lave en karriereside på hjemmesiden, at blive mere aktiv på sociale medier, at skrive bedre, mere målrettede jobopslag, at deltage på jobmesser og at arrangere virksomhedsbesøg.

Men hvad med at inddrage video i employer branding-strategien? Videoer fanger hurtigt interessen. De klarer sig glimrende på sociale medier og når dermed ud til andre end de normale målgrupper (for eksempel dem, der ikke nødvendigvis er aktivt jobsøgende). Og så skiller de sig ud fra de ofte klichéfyldte jobopslag og selvpromoverende opdateringer på sociale medier, som næppe fastholder nysgerrigheden.

Employer branding-videoer behøver ikke at være dyre eller krævende at producere. De har imidlertid brede anvendelsesmuligheder. Videoer kan indgå i employer branding-strategien som en måde at:

 • Reklamere for jobopslag, så de får større udbredelse
 • Markere nyansættelser, når den rigtige kandidat begynder i jobbet
 • Fejre specielle anledninger som når arbejdspladsen fylder år, når en medarbejder bliver forfremmet, eller når en medarbejder har jubilæum.

Hos Garuda har vi udviklet et smart videoformat, som er nemt, billigt og hurtigt at bruge. Det hedder JobSpots. JobSpots indeholder forskellige videoskabeloner, som gør det usædvanlig enkelt at producere sine egne employer branding-videoer. Med skabelonerne kan man oprette JobSpots, der præsenterer nye medarbejdere, fremhæver forfremmede kollegaer eller hylder loyale ansatte. Og det er der mange anerkendte virksomheder, som gør brug af, fordi de alle kan se fordelene i at styrke deres employer brand og på den måde gøre det lidt lettere at tiltrække og fastholde medarbejdere.

Du kan læse mere om JobSpots og employer branding lige her – eller hente vores e-bog om employer brading her.