Outplacementforløb er et tilbud om professionel og målrettet rådgivning til opsagte medarbejdere eller ledere. Formålet er, at den opsagte gennem et individuelt rådgivningsprogram får den bedst mulige hjælp til at finde sit næste job.

Outplacementforløb hviler på individuel rådgivning og sparring om kompetencer, ønsker og de redskaber, der skal til for at komme godt videre i karrieren. Selvom forløbene tilrettes den enkeltes situation, indeholder de typisk rådgivning, personprofiler, samtaleteknik og hjælp til ansøgning og CV.

Stigende efterspørgsel

Stadig flere arbejdspladser tilbyder opsagte medarbejdere eller ledere, at de kan deltage i et outplacementforløb. Tilbuddet signalerer dels til de opsagte, at arbejdspladsen har sat pris på deres ansættelse, dels at arbejdspladsen vil støtte den videre jobsøgning.

Den stigende brug af outplacementforløb skyldes blandt andet, at det som oftest er vanskeligt at opsige medarbejdere eller ledere, der har leveret en stærk indsats. Gerne over flere år. Men somme tider er det en uheldig nødvendighed. Og så kan et outplacementforløb afbløde det slag, som en opsigelse kan føre med sig, fordi outplacementforløbet kan gøre en markant forskel i den videre proces med at søge job og gå til samtaler.

Fra uklarhed til afklaring

Som regel er det først, når man bliver jobsøgende, at man begynder at tænke nærmere over egne kompetencer, kilder til motivation, samarbejdsformer og karrieredrømme. Det kan dog være umanerlig vanskeligt at sætte konkrete beskrivelser på disse områder. Især når det gælder én selv.

Med et outplacementforløb får den eller de opsagte medarbejdere rådgivning til at sætte ord på områder som kompetencer, motivation, samarbejder, drømmejob, styrker og udviklingsmuligheder og dermed at gå fra uklarhed til afklaring. Det sker gennem tre overordnede spørgsmål eller fokuspunkter. De er:

 • Hvad kan jeg?
 • Hvad vil jeg?
 • Hvordan gør jeg?

Med andre ord handler outplacement om at sætte ord på 1) styrker og kompetencer, 2) ønsker og drømme og om at få redskaber til 3) at søge job og gå til samtale. Indholdet i forløbene er altså meget andet og mere end at skrive ansøgninger, oprette CV’er og opdatere LinkedIn-profilen. Man kommer simpelthen dybere og får en større forståelse for sig selv, sin situation og sin fremtidige jobsituation.

Outplacementforløb med Garuda genetablerer balancen

Outplacementforløb genetablerer balancen

Outplacement gør en klar forskel for de opsagte medarbejdere. Det oplever vi selv hos Garuda, når vi gennemfører vores outplacementforløb. Kun få begivenheder i arbejdslivet kan som en opsigelse føre til usikkerhed og ramme økonomi, identitet, fremtidsplaner og selvtillid. En opsigelse påvirker kort sagt balancen, som bliver forskubbet.

Hos Garuda er vores mål at bidrage til at skabe balance mellem mennesker. Vælger I et outplacmentforløb fra Garuda, hjælper I med at genetablere balancen hos den eller de opsagte medarbejdere.

Det kræver ofte hjælp, støtte og rådgivning at genetablere balancen, for usikkerheden og tvivlen kan føre til spørgsmål som:

 • Hvordan kommer min økonomi til at se ud fremover?
 • Kan jeg forvente at få en tilsvarende løn i mit næste job?
 • Hvem er jeg nu som arbejdssøgende? Påvirker det, hvem jeg er og mit syn på mig selv? Og hvordan forholder det sig med andres opfattelse af mig?
 • Vil jeg fortsætte i et lignende job som det, jeg er opsagt fra, eller vil jeg gerne prøve noget andet?

Outplacementforløb hos Garuda

Hos Garuda tilbyder vi professionel, individuel rådgivning og støtte til at få den opsagte medarbejder trygt videre i karrieren.

Garudas tilgang adskiller sig fra andre på markedet ved, at vi lader vores dybdegående personprofiler være omdrejningspunktet for outplacementforløbet. Det gør det til tider uhåndgribelige personlige udviklingsarbejde håndgribeligt og konkret. For det er hele tiden den opsagtes personlighed – og de styrker, udfordringer og udviklingsmuligheder, som personligheden indebærer – der er i centrum.

Sammen med den opsagte medarbejder beskæftiger vi os detaljeret og fokuseret med individuelle kompetencer og drømmejob. Og hvordan disse kompetencer og drømme helt konkret kommer til udtryk i ansøgning, CV og samtale.

Men også i selve processen med at afklare, hvad man vil, hvad man kan, og hvordan man gør, koncentrerer vi os sammen med den opsagte om:

 • Hvor de naturligt finder sig til rette
 • Hvordan de udnytter deres potentiale
 • Hvem de bedste samarbejder med
 • Hvornår de finder størst motivation og engagement

Altså hvilke stillinger, arbejdspladser og kollegaer der stemmer overens med lige præcis deres person- og motivations profil. Og hvordan de får den viden formuleret i ansøgning, CV og samtale.