Fra 1982 til 2017 har flere tusinde topledere udfyldt en KompetenceProfil. I deres svar har de udfyldt, om de var ledige eller i arbejde – og om de havde været ledige i mere end fire måneder i løbet af deres karriere.

Når vi dykker ned i det talmateriale, ser vi flere markante forskelle på toplederne, der er i arbejde, og de arbejdsløse topledere. Især når det kommer til de kognitive træk, adskiller de to grupper sig fra hinanden.

Sammenligner vi de personlighedstræk, der har størst indflydelse på, hvordan de bearbejder problemer og løser opgaver, så viser besvarelserne, at de ledige topledere er mindre fleksible over for regler, strukturer og orden end toplederne i arbejde. Desuden foretrækker de ledige topledere at grave sig dybere ned i detaljerne og lægger større vægt på selvkontrol og sikkerhed.

Kigger vi på udsagnene i KompetenceProfilen, så træder sammenhængen tydeligt frem. 31 % af toplederne i arbejde bliver ved med at arbejde med rutineopgaver, til de er løst. Tallet for ledige topledere er på 46 %. 22 % af ledere i arbejde betragter sig selv som meget systematiske i deres arbejde – det samme gør dobbelt så mange arbejdsledige. Og så har kun 30 % af de beskæftigede topledere behov for at have styr på alle detaljer, modsat de 45 % uden beskæftigelse.

De arbejdsledige topledere foretrækker altså regler, kendte strukturer og løsningsteknikker. De er mere til detaljer og mindre til at træffe beslutninger, hvis de ikke med en vis sikkerhed kan forudsige konsekvenserne af dem.

En mulig konklusion kan være, at mange medarbejdere bliver forfremmet, når de er tilstrækkeligt gode til at løse deres opgaver, men uden at de nødvendigvis evner at uddelegere ansvaret for dem til andre. I hvert fald ikke i den grad det ofte kræver for at være en topleder, der trives og præsterer.

Læs flere konklusioner og en dybdegående analyse i Finn Havaleschkas artikel ”Om ledere og arbejdsløse ledere”. Finn Havaleschka er stifter af Garuda, som blev grundlagt i Danmark i 1982.