Står du over for at skulle ansætte kinesiske medarbejdere, indgå i et kinesisk samarbejde eller måske oprette en afdeling i Kina, bør denne artikel interessere dig.

Garudas stifter, Finn Havaleschka, tager nemlig her fat i et meget væsentligt emne, hvis man overvejer en kinesisk samarbejdsaftale. Han sammenligner kinesiske personlighedsprofiler med danske for at undersøge, hvilke ligheder og forskelle der er mellem de to. Den viden bør i høj grad komme dig til gode, hvis du ikke er vant til at indgå i et kinesisk samarbejde.

Inden vi bevæger os ned i de konkrete forskelle, skal det dog siges, at kun knap 300 kinesere har udfyldt en KompetenceProfil, og at deres besvarelser derfor ikke kan stå som repræsentative for den kinesiske befolkning.

Alligevel kan man se visse mønstre, som kendere af den kinesiske kultur sandsynligvis vil nikke genkendende til. Og formålet med Havaleschkas artikel er da også blot at give stof til eftertanke, som kan bruges i forretningsmæssige sammenhænge – ikke at give definitive svar.

Markante forskelle

Overordnet kan man se, at kinesernes svar på en række af KompetenceProfilens 320 udsagn afviger markant fra danskernes. Sammenlignet med danskere foretrækker kineserne orden, systematik, at være regelbundet og at følge faste strukturer. De er også mere til detaljer og undgår helst at træffe risikobetonede beslutninger.

Desuden har flere kinesere fokus på andre menneskers motiver og lægger større vægt på at holde sig inden for accepterede sociale normer. Kineserne scorer endvidere signifikant højere på indføling end gennemsnitsdanskeren.

En årsag kan være, at en veludviklet indfølingsevne er en betingelse for at kunne begå sig i et mindre tillidsfuldt samfund. Denne tese bliver styrket af kinesernes store fokus på at følge regler, have styr på detaljer og undgå risici.

Stemmer disse hypoteser overens med dine oplevelser med at samarbejde med kinesere? Eller kan du ikke genkende billedet? Og hvordan står det til med at motivere og kommunikere med dine medarbejdere eller samarbejdspartnere i Kina? Hvor bevidst er du om de kulturelle forskelle i din ageren over for dem?

Hent hele artiklen
I Finn Havaleschkas fulde artikel kan du læse meget mere om forskelle og ligheder mellem danskere og gruppen af kinesere. Herunder hvorfor det overrasker Havaleschka, at kineserne scorer højere på frihedstrang, end danskerne gør.

Du henter artiklen ved at udfylde formularen: