Dine rekrutteringsprocesser er underlagt bias og du har helt sikkert gjort dig overvejelser om, hvordan I kan sænke bias og muligvis også hvordan I sikrer større diversitet. Har du tænkt på, at jeres rekrutteringsprocesser i fremtiden kan bidrage til jeres ESG rapportering og at fokusering på netop diversitet og bias i dit rekrutteringssystem kan være en væsentlig bidragsyder?

Aarhus Universitet og Garudas forskningsprojektet ”Improving digital recruitment” har siden projektets start, for 2 år siden, netop haft til formål at mindske bias, skabe større diversitet og skabe bedre rekrutteringer, til gavn for både jer som organisation samt for kandidater.

I midten af april, går vi ind i den mest værdifulde og sidste fase af forskningsprojektet

De kommende måneder er særdeles værdifulde for forskningsprojektet, da vi nu går ind i interventions-fasen. På forståeligt sprog betyder det, at vi nu skal i gang med at afprøve, hvilke metoder som bidrager til at sænke bias, til at skabe diversitet, løfte kvaliteten af jeres rekrutteringer og med hvilken effekt.

Alle brugere bidrager til forskning

Alle brugere af JobMatchProfile bidrager som udgangspunkt til til analyse og forskning.
I den næste fase af forskningsprojektet skal du og dine brugere selv ”melde fra”, hvis de ikke ønsker at deltage aktivt i undersøgelsen.

For de få brugere, som ikke ønsker at bidrage til forskningsprojektet, vil der ikke ske ændringer i JobMatchProfile og jeres rekrutteringer kan fortsætte uændret.

For de mange, som har tilkendegivet, at I ønsker at bidrage til forskningsprojektet, vil vi i en begrænset periode på 2-3 måneder lave en tilføjelse til jeres rekrutteringsprocesser, som enten indeholder ”Blinding” eller obligatorisk brug af ”Nøglekompetencer” i jeres rekrutteringsprocesser

Til de af jer der deltager, vil vi understøtte med relevant information og kommunikation, som kan formidles videre til eks. ansættende leder, ansættelsesudvalg mm. Vi er ikke et sekund i tvivl om, at det ligeledes vil give jer læring og viden, som vil skabe dialog og kvalificering af jeres fremadrettede rekrutteringsprocesser.

OBS! Der udsendes særskilt information til alle brugere, når projektet opstarter samt orienterende materiale.

I 2023 offentliggjorde vi resultaterne af de historiske data, hvor der er analyseret data fra 321 virksomheder, 17.677 jobs og evalueret 379.368 kandidater. Et omfattende datasæt som giver rig mulighed for at analysere og forstå tendenser inden for rekruttering og personaleudvælgelse, herunder aspekter af bias, diversitet og effektiviteten af forskellige udvælgelsesmetoder.

Har du yderligere spørgsmål til projektet, står vi naturligvis til rådighed på tlf. 87 46 86 00 eller support@garuda.dk.