I forskningsprojektet ”Improving digital recruitment”, understøttet og forankret hos Aarhus Universitet, begynder de første indsigter nu at se dagens lys. Omkring en halv million jobsøgende og tusindvis af jobopslag indgår i forskningsprojektet, heraf fokuserer vi i denne artikel på et udvalgt datasæt, bestående af ca. 154.000 kandidater, hvor mindst én kandidat pr. job, er blevet kategoriseret som ”ansat” i rekrutteringssystemet JobMatchProfile.

Foreløbige resultater viser, at færre kvinder overordnet set kategoriseres som ansat sammenlignet med andelen af mænd (relativt til andelen af henholdsvis kvinder og mænd, der har tildelt andre kategorier i JobMatchProfile). Ligeledes er andelen af kandidater med en anden nationalitet end dansk og kandidater i det ældre segment, som kategoriseres som ansat, lavere end deres respektive sammenligningsgrupper.

Antallet af kandidater er forholdsvist ligeligt fordelt mellem mænd (51%) og kvinder (49%), mens der naturligt er en klar overvægt af etnisk danske ansøgere (91%). Ydermere fordeler kandidaterne sig relativt ligeligt i aldersgrupperne 30-39 år (21%), 40-49 år (17%) og 50-59 år (18%), mens der er en overvægt af yngre kandidater mellem 16-29 år (37%) og en mindre gruppe af ældre kandidater over 60 år (7%). I disse fordelinger er der ikke taget højde for manglende data ligesom at data, som inkluderer alder, er indsamlet før 1. juli 2022 (se note). Fordelingerne er vist i figur 1, 2 og 3 nedenfor.

NOTE:
Fra den 1. juli 2022 er en ny lov trådt i kraft, der forbyder arbejdsgivere at gennemføre elektronisk screening og andre former for forhåndsfrasortering af jobansøgere baseret på alder, i Danmark. Dette betyder, at det nu er ulovligt at diskriminere ansøgere på baggrund af alder, og virksomheder skal derfor fjerne felter, hvor ansøgerens alder og fødselsdato tidligere blev indtastet, fra deres rekrutteringssystemer.

De første offentliggjorte indsigter

Projektets første indsigter understøtter eksisterende forskning på området. Indsigter giver således en positiv grobund for det fortsatte arbejde. Særligt er det væsentligt at bemærke, at analysen tager udgangspunkt i data fra Danmark og dermed kan give et kvalificeret indspark til danske virksomheder og organisationer (privat og offentlig).

Kandidater fordelt på køn

Figur 1. Andel af kandidater fordelt på køn i jobs, hvor mindst én kandidat er kategoriseret som ansat i JobMatchProfile.

Kandidater fordelt på køn
Figur 1

Kandidater fordelt på nationalitet

Figur 2. Andel af kandidater med henholdsvis dansk og anden nationalitet i jobs, hvor mindst én kandidat er kategoriseret som ansat i JobMatchProfile.

Kandidater fordelt på nationalitet
Figur 2

Kandidater fordelt på alder

Figur 3. Andel af kandidater fordelt på alder i jobs, hvor mindst én kandidat er kategoriseret som ansat i i JobMatchProfile.

Kandidater fordelt på alder
Figur 3

Hvad kan vi konkludere

De foreløbige tendenser stemmer overens med forventningerne fra andre studier og forskning[1], men det vil blive undersøgt nærmere i hvilket omfang alder, køn og nationalitet spiller en rolle i rekrutterings- og udvælgelsesprocesser. Undersøgelsen vil inkludere statistiske analyser for at øge forståelsen og kvaliteten.

Den indsamlede viden skal herefter danne baggrund for et eksperiment, som har til formål at undersøge, hvordan digitale udvælgelsesprocessor kan mindske og skærpe opmærksomheden på visse bias-områder.

Viden fra forskningsprojektet vil ligeledes blive benyttet af Garuda til udarbejdelse af gode råd, opmærksomhedspunkter og observationer, i forhold til rekrutterings og udvælgelse generelt. Herunder i forhold til rekrutteringsstrategier, fastholdelse og tilknytning. Kan du ikke vente med at hente ny viden, vil vi anbefale at du henter en af vores seneste e-bøger; Rekrutteringsprocessen – fra jobanalyse til onboarding.

Baggrund for analysen og mere information

Analysen bruger historiske og anonymiserede data fra JobMatchProfile til at skabe indsigt, hvordan man yderligere kan forbedre ligebehandlingen af mennesker i personaleudvælgelsen. Udgangspunktet for analyserne er kandidater, som har søgt en stilling, hvor mindst én kandidat er blevet kategoriseret som ansat i slutningen af ansættelsesprocessen. Datagrundlaget omfatter dermed knap 154.000 kandidater fordelt på 170 virksomheder over 7 år.

Er du interesseret i mere viden, har vi samlet interessante indsigter, inspiration og viden under tagget ”IMPROVING DIGITAL RECRUITMENT”.

[1] https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2022.104315, https://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-orgpsych-012218-015243