Fundamentet for en god rekrutteringsproces findes i det forberedende arbejde. Så let kan det egentlig siges. Hvorfor forholder det sig sådan? Fordi det er i det forberedende arbejde, at man finder ud af, hvem drømmekandidaten er, hvilke opgaver hun eller han skal beskæftige sig med, hvem hun eller han skal arbejde sammen med, og hvilke krav der er til stillingen. Med den viden på plads på forhånd kan man opbygge rekrutteringsprocessen efter disse parametre.

Lad mig uddybe. Selve rekrutteringsprocessen begynder med en skarp jobanalyse. Selvom mange arbejdspladser stiller høje krav til kandidaterne om at skrive velformulerede og velresearchede ansøgninger og møde velforberedte og velinformerede op til jobsamtalen, er der nogle gange et misforhold mellem disse krav og den indsats – eller mangel på samme – som arbejdspladsen selv lægger. Jobopslaget er genbrug eller en lettere omskrivning fra sidste gang. Drømmekandidaten er en sammenblanding af forskellige, indbyrdes uforlignelige profiler. Og man har ikke oplistet de vigtigste opgaver eller samarbejdspartnere. Det afspejler sig i en ustruktureret samtale og et usammenhængende onboarding-forløb.

For at undgå disse problemer er det væsentlig at udføre en jobanalyse.

Rekrutteringsprocessen: Jobanalysen består af syv trin

En jobanalyse afdækker, hvad stillingen går ud på, og hvilken profil som passer til den – set i lyset af, hvor organisationen bevæger sig hen. Analysen lægger grundlaget for både jobopslag og samtaler med kandidaterne. Brugt optimalt udstikker den også rammerne for, hvordan onboarding-perioden skal se ud. I tillæg hertil højner jobanalysen både kvaliteten og relevansen af de ansøgninger, der kommer ind.

Men hvordan udarbejder man mere konkret jobanalysen, så den kan strukturere rekrutteringsprocessen?

Den jobanalyse, som Garuda anbefaler, består af syv trin. De er:

1) Jobindholdet

Når der skal sættes ord på, hvilke opgaver den nye medarbejder skal løse, er det oplagt at tage udgangspunkt i at indkredse jobindholdet. Det indebærer, at man overvejer, hvad hovedfunktionen og dermed kerneopgaven er i jobbet. Derefter oplistes øvrige opgaver, som prioriteres fra vigtigst til mindre vigtigt. Slutteligt diskuteres medarbejderens ansvarsgrad og interne samt eksterne samarbejdspartnere.

2) Udviklingsmuligheder

Næste trin indebærer, at man undersøger, hvilke udviklingsmuligheder der er i stillingen, og hvordan de er med til at gøre jobbet spændende og attraktivt.

3) Nøglekompetencer, personlighed og erfaring

Hvilke kompetencer og hvilken grad af erfaring er det nødvendigt at besidde for at kunne lykkes i stillingen? Og hvordan vægtes de? Det er to af de vigtigste spørgsmål på dette trin. Men også kandidatens personlighed er det helt væsentligt at forholde sig til.

4) Intern eller ekstern rekruttering?

Er målet, at stillingen besættes ved intern eller ekstern rekruttering? Måske er den helt rigtige kandidat allerede ansat? Eller mangler de fornødne kompetencer – personligt eller professionelt? Så er ekstern rekruttering den rette løsning. Rekrutteringsprocessen kan indsnævres gevaldigt ved at klargøre, om man skal rekruttere internt eller eksternt. Og det er til både de ansættende og den ansattes fordel.

5) Database med kandidater

Mange rekrutteringssystemer indeholder en mulighed for at uploade uopfordrede ansøgninger eller CV’er – eller for at gemme kandidaternes ansøgninger i et nærmere fastsat antal måneder. Har man adgang til sådan en jobbank, er det måske helt unødvendigt at slå en stilling op, fordi en motiveret kandidat, der allerede viser interesse for arbejdspladsen, er inden for rækkevidde.

6) Rekrutteringstjekliste

Rekrutteringstjeklisten oplister tidsfrister, medievalg, målgrupper, kriterier for kandidater, deltagere i ansættelsesudvalget, hvor mange kandidater man vil indkalde til samtale, og hvornår de skal til samtale. Listen sikrer overblik, og at tidsfrister overholdes.

7) Kollegaerne

Afslutningsvist skal de kommende kollegaer inddrages. Hvordan oplever de jobkravene? Og kan de se for sig, at konturerne til deres nye kollega stemmer overens med de forventninger, som de har, og det syn på stillingen, de har?

Rekrutteringsprocessen fra start til slut

Efter disse syv trin er man i dén grad klar til at skrive et kvalificeret jobopslag, der henvender sig til en præcis målgruppe, og som gør, at man for alvor kan stille krav til, at ansøgerne er forberedte.

Herefter handler det om at bruge de indsigter, man har opsamlet i det forberedende arbejde i jobsamtalen og onboarding-forløbet. Jeg tør godt love, at jobanalysen forbedrer niveauet af både jobsamtale og onboarding gevaldigt ved at strukturere rekrutteringsprocessen fra start til slut.