En persontypetest undersøger, som navnet fortæller, hvilken slags persontype en medarbejder har. Og med persontype menes der i Garudas forståelse af ordet det naturlige arbejdsmæssige fokus, som medarbejderen har, når han eller hun går til sine opgaver.

I Garuda har vi forskellige personprofiler, der kan forstås som persontypetest. Vi foretrækker dog at tale om profiler snarere end tests. Årsagen er, at ordet ’test’ lyder som et didaktisk læringsværktøj fra uddannelsesverdenen med rigtige eller forkerte svar. Sådan en test er en personprofil eller persontypetest ikke i vores opfattelse af begrebet. For når det kommer til personligheden, er det misvisende at tale om rigtige eller forkerte svar. Desuden skal en personprofil aldrig betragtes som et facit, man kan sætte to streger under, og som kan stå alene. Personprofilen skal altid ledsages af en tilbagemelding med dertilhørende dialog, hvor respondenten kan nuancere og eksemplificere.

Man kan snarere tale om, at en medarbejder eller kandidat kan have en personlighed, som egner sig mere eller mindre godt til en specifik stilling. Og med en persontypetest undersøger man, hvordan medarbejderens profil ser ud. Og om der er et naturligt match mellem profil og stilling, eller om der er visse elementer af personprofilen eller stillingen, som man med fordel kan ændre på.

En persontypetest undersøger det arbejdsmæssige fokus

Typisk inddeler en persontypetest de forskellige typer af arbejdsmæssigt fokus i fire farver. De varierer fra en udbyder af personprofiler til en anden. Det samme gør, hvad farverne dækker over, og hvad udbyderen mener, at man kan fortælle med farverne.

Hos Garuda mener vi, at man med en persontypetest udelukkende kan undersøge, hvad en medarbejder, leder, kandidat eller et team naturligt fokuserer på, når de løser deres opgaver. Dette fokus dækker blandt andet opgaveløsning, kommunikation, samarbejde og motivation.

Med Fokus-modellen fra Garuda opererer vi med fire fokusområder. De er Integrator-, Udvikler-, Grunder- og Resultatfokus.

  • Integratoren vægter samarbejde, dialog, konsensus og en ordentlig tone højt.
  • Udvikleren står for idégenerering, nytænkning, opfindsomhed og lyst til at fordybe sig i ny viden.
  • Grunderen gør sig gerne ansvarlig for at sikre struktur, detaljer, grundighed og ordentlighed.
  • Resultatskaberen ønsker at levere hurtige og målbare resultater – på en målrettet og konkurrerende facon.

Udgangspunktet for modellen er, at alle afdelinger og teams skal have medarbejdere, der tilsammen repræsenterer de fire fokusområder for at fungere optimalt. Ingen medarbejdere kan nemlig koncentrere sig om dem alle fire på én gang. Derfor skal teamet bestå af Integratorer, Udviklere, Grundere og Resultatskabere.

Styrker, udfordringer og motivation

Hver medarbejder har sine styrker, som han eller hun helst – og helt naturligt – bruger i sin opgaveløsning og i sit samarbejde med andre. Som oftest har man et eller to fokusområder, der dominerer og træder mest frem, mens de andre befinder sig i baggrunden.

Med Fokus-modellen kan man få et nemt tilgængeligt overblik over, hvilke farver der står klart frem i teamet, og hvilket der mangler. Derudover gør modellen det klart for hver enkelt medarbejder, hvor hans eller hendes styrker og udfordringer er i forhold til den stilling, som vedkommende har eller ønsker at have. Samtidig stiller Fokus-modellen et ikke-dømmende sprog til rådighed, der gør det let at tale om styrker, udfordringer, motivation, kommunikation, samarbejde og udviklingsmuligheder. Det kan styrke selvindsigten hos én selv og øge forståelsen for de andre medlemmer af teamet.

En persontypetest er altså et stærkt værktøj, der egner sig til både rekruttering og udvikling af medarbejdere samt udvikling af teams.

Persontypetest: FokusProfilen og BasisProfilen

Hos Garuda er både FokusProfilen og BasisProfilen bygget op efter Fokus-modellen.

Med FokusProfilen kan man afdække, hvad en kandidat eller medarbejder foretrækker at fokusere på, og hvilke typer opgaver han eller hun trives bedst med. Denne vigtige viden giver afsættet for en kvalificeret og konstruktiv dialog, hvad enten man skal rekruttere eller udvikle. Målet med profilen er, den skal lede til større selvindsigt, trivsel og succes i jobbet – for den enkelte medarbejder såvel som for teamet.

BasisProfilen er en såkaldt typeindikator. Det betyder, at den giver et situationsbestemt billede af, hvor medarbejderen lægger sin energi i øjeblikket. På grund af sin situationsbestemte karakter kan BasisProfilen ændre sig over tid – også ganske betragteligt – men stadig have en fast kerne, der centrerer sig om personligheden. Profilen kan med fordel bruges af produktionsskoler, studerende samt service- og projektmedarbejdere, fx til at sammensætte studie- eller arbejdsgrupper.

Hvad enten man foretrækker den ene persontypetest eller den anden, er det vigtigt at tage med sig videre fra dette blogindlæg, at persontypetesten er et bredt og meget anvendeligt værktøj. Værktøjet kan bruges til at kvalificere rekrutteringen og sikre, at kandidaten har den rette profil til jobbet. Men værktøjet er lige så anvendeligt i udviklingssammenhæng, som eksempelvis kan være:

Ønsker du hjælp til at klargøre, om en persontypetest er det rette valg for dig – og hvor du kan bruge den henne i netop din organisation – så tøv ikke med at kontakte mig. Jeg er klar til at give gratis og uforpligtende sparring.