Fasthold medarbejdere

Motivation, arbejdsglæde og trivsel opstår ikke ud af den blå luft. Skab overensstemmelse mellem medarbejderens personlighed og det ansvar og de opgaver han eller hun skal varetage, og fasthold dine værdsatte medarbejdere.

Fasthold medarbejdere

Fasthold dine medarbejdere med de rette værktøjer

Trivsel og arbejdsglæde opstår når der er balance mellem personlighed, fokus og arbejdsopgaver.

Fundamentet for trivsel er faktisk ret enkelt: Fokus skal passe til jobbet. Sætter du en person til at udføre et stykke arbejde som kræver noget der ligger for langt fra vedkommendes personlighed og personlige kompetencer, så skaber du ikke et optimalt grundlag for trivsel. Tværtimod risikerer du at medarbejdere får stress. Og det siger sig selv at stress og mistrivsel ikke er optimale faktorer når man gerne vil fastholde sine medarbejdere.

Har du medarbejdere som ikke trives, eller er der afdelinger i din organisation hvor medarbejderne ikke præsterer optimalt, eller hvor der opstår konflikter? Sæt spot på medarbejdere, arbejdsopgaver og samarbejde med Garuda-profilværktøjer som eksempelvis FokusProfilen og BasisProfilen. Med profilværktøjerne kan du udarbejde PersonProfiler og skabe en struktureret og målrettet dialog om de forhold der har indflydelse på medarbejdernes præstationer, kommunikation og trivsel.

At tale om egne personlige kompetencer og præferencer, ansvar, opgaver og udviklingsmuligheder er givende for enhver medarbejder. Og for dig som leder eller HR-konsulent er det en gave at få ny indsigt i de mennesker der er grundlaget for organisationens drift og udvikling, og dynamikkerne imellem dem. Det giver dig mulighed for at sikre at du har de rette medarbejdere i de rette stillinger – samt udvikle og fastholde medarbejdere.

Læs mere om medarbejderudvikling med Garuda profilværktøjer – klik her


Case: Dialog og indsigt er forudsætningerne for arbejdsglæde og trivsel

Med et værktøj som Garudas FokusProfil kan du komme langt i forhold til at skabe eller genoprette trivsel der, hvor der er opstået problemer.

sidepix 230x375 13Forudsætningen for arbejdsglæde og trivsel er selvindsigt og kendskab til menneskene omkring os. Garudas profilværktøjer bidrager til at skabe en åben dialog om menneskelige ressourcer og hvordan de udnyttes bedst muligt i arbejdslivet. Dialog øger vores forståelse for hvorfor vi hver især er som vi er, og prioriterer som vi gør.

Den åbne dialog og ligeværdige kommunikation er essentiel hos ITD, brancheorganisationen for den danske vejgodstransport. HR-chef i ITD, Jo Madsen siger:

”Profilværktøjerne giver os en måde at tale om vigtige emner på. Det at have et fælles sprog og nogle letforståelige modeller man kan referere til, gør det lettere og mere legalt at erkende og italesætte at man er bedre til nogle ting end til andre.”

Hos ITD fungerer FokusProfilen som et vigtigt redskab i forbindelse med medarbejderudvikling, MUS, motivering og fastholdelse af medarbejdere samt udvikling af lederteams. FokusProfilen stiller en hel værktøjskasse til rådighed som er nem at anvende, forklare, forstå og forholde sig til.

”Det er afgørende i forhold til at anvende profilværktøjerne på alle niveauer af hele vores organisation”, fortæller Jo Madsen.

Læs hele artiklen om ITD her

Kontaktperson


Kontakt kursus- og marketingchef Merete Worsøe

Tel: 22 77 40 35
Mail: mw@garuda.dk