’Faglige kompetencer’ er et bredt begreb, der knytter sig til uddannelse, erfaring, kvalifikationer mv. At have faglige kompetencer betyder, at man kan det, der er nødvendigt for at kunne varetage sine arbejdsopgaver på et højt niveau; at man kan bruge sine kvalifikationer til at løse opgaver i praksis. Man kan tilegne sig nye faglige kompetencer på forskellige måder og derigennem udvikle sig og skabe nye muligheder for sig selv i arbejdslivet.

Noget af det, vi interesserer os meget for hos Garuda, er samspillet mellem faglige kompetencer og personlighed, personlige kompetencer og fokus. Blandt andet derfor har vi udviklet en række HR-profilværktøjer, der kan bruges i rekrutterings- og udviklingsprocesser.

Faglige kompetencer og rekruttering

I forhold til rekruttering er faglige kompetencer naturligvis afgørende. De faglige kompetencer er således gerne det første, man forholder sig til, når man skal ansætte en ny medarbejder: Hvad skal vedkommende kunne? Hvilke opgaver skal personen løse? Hvilke kvalifikationer og hvilken uddannelse skal han eller hun have? Hvor meget erfaring? Problemerne opstår der hvor man kommer til udelukkende at fokusere på fagligheden – og glemmer mennesket og personligheden.

Enhver stilling består af andet end opgaver, der skal løses med afsæt i nogle faglige kompetencer, kvalifikationer, en viden eller evne, kendskab til en metode eller et program osv. Som medarbejder skal man udfylde en bestemt rolle og indgå i en række sociale dynamikker sammen med andre mennesker. Samtidig vil man komme ud for forskellige situationer, der kræver en bestemt handling og adfærd, man skal træffe vigtige beslutninger, der kan have ukendte konsekvenser, man kan blive presset og skal tage ansvar. Her er det afgørende – dels for at medarbejderen rent faktisk kan klare jobbet, dels for at vedkommende også trives i det – at personlighed og personligt fokus stemmer overens med dét, stillingen kræver.

Faglige kompetencer og udvikling

Udvikling og tilegnelse af nye faglige kompetencer – på kurser, gennem efteruddannelse mv. – har stor værdi, styrker enhver medarbejders profil og kan øge kvaliteten af hans eller hendes arbejde. Og når den faglige udvikling suppleres med personlig udvikling, for eksempel med afsæt i Garudas Fokus-model, kan man samtidig skabe en indsigt hos den enkelte medarbejder, i egen såvel som andres tilgang til arbejdsopgaverne, der hjælper ham eller hende til at udnytte sit fulde potentiale.

Bevidsthed om egen personlighed og eget fokus giver en langt større forståelse, ikke bare for en selv men også for andre mennesker. Når vi ved, hvad der motiverer os – og andre – og hvordan vi og vores kolleger foretrækker at blive talt til og få overleveret en opgave, kan vi kommunikere mere præcist og effektivt. Det forebygger konflikter og gnidninger og bidrager til at skabe solidt samarbejde, trivsel og et sundt arbejdsmiljø.