En personlighedstest fra Garuda er et værktøj til HR-medarbejderen eller lederen, der ønsker at kvalificere rekruttering og udvikling i sin virksomhed. Vores personlighedstests er en del af vores profilværktøjer, der er udviklede til at blive brugt i en lang række vigtige HR-processer.

Nogle af vores personlighedstests er mere komplekse og dybdegående end andre, og de forskellige profilværktøjer er således velegnede at bruge på forskellige niveauer i organisationen og i forskellige processer. Hvor nogle er målrettet teamudvikling, er andre beregnet til at lade dig komme tættere på kandidater til lederstillinger og afdække alle de personlighedstræk og personlige kompetencer, der er væsentlige for stillingen og virksomheden.

Læs om KompetenceProfilen

Hvorfor skal du bruge personlighedstest i HR-processer?

Med Garuda-personlighedstests kan du komme hele vejen rundt om individ, gruppe og organisation. Det betyder, at du kan skabe et velfungerende arbejdsmiljø og et fundament for medarbejdertrivsel, hvor hver medarbejder sidder i en stilling, der matcher hans eller hendes personlige kompetencer og fokus. Samtidig gør kendskab til hinandens personlige kompetencer, styrker, fokusområder og forskellige tilgange til at løse opgaver det nemmere for medarbejdere at kommunikere og arbejde sammen.

I rekrutteringssituationer kan du med en personlighedstest finde frem til aspekter og forhold ved kandidaters profiler, der er vigtige at spørge ind til under ansættelsessamtalen – med henblik på at få et så fyldestgørende grundlag for at træffe beslutninger som muligt. Hvordan vil kandidaten reagere i pressede situationer? Er han eller hun klar til at gennemføre organisationsændringer, der har personlige konsekvenser for medarbejderstaben? Kan vedkommende inspirere medarbejderne og drive udvikling?

I udviklingssammenhænge bidrager en personlighedstest til at give medarbejderen ny indsigt i sig selv og sine kolleger. Det giver større forståelse for forskelligheder og vigtigheden af dem – og kan medvirke til at forbedre kommunikation, overlevering af opgaver mv.

Hvordan fungerer en personlighedstest fra Garuda?

Garudas profilværktøjer er bygget op omkring en række udsagn og spørgsmål, som besvares af en respondent. Det kan være en kandidat til en stilling eller en medarbejder, hvis der er tale om en udviklingsproces. Antallet af udsagn varierer imellem de forskellige profilværktøjer.

På baggrund af respondentens besvarelse af udsagnene tegnes en PersonProfil – en grafisk illustration af personens personlighed eller fokus. Med PersonProfilen får du et overblik over en række personlige kompetencer og personlighedstræk, der er relevante for stillingen, som medarbejderen besidder eller er en kandidat til. Samtidig giver profilværktøjerne dig en række fortolkningstekster, som hjælper dig til at skabe mening og værdi med den aktuelle PersonProfil.

En personlighedstest og en grafisk PersonProfil er aldrig et mål i sig selv. Derimod fungerer testen som et middel til at kvalificere samtalen og skabe en åben og ligeværdig dialog om vigtige emner. Derfor skal der altid gives en personlig tilbagemelding på en personlighedstest fra Garuda.

Personlighedstest med fire farver

En af årsagerne til, at Garuda personlighedstest fungerer så glimrende i forbindelse med eksempelvis udviklingsprocesser og teamudvikling, er, at vores profilværktøjer er nemme at forstå og anvende, uanset uddannelsesniveau og position. Profilværktøjerne giver HR-konsulenter, ledere og medarbejdere et fælles sprog med en række ikke-videnskabelige begreber, der giver mening og gør det muligt at tale ligeværdigt om personlige kompetencer, samarbejde, styrker og udfordringer samt udviklingsmuligheder og -potentiale.

Personlighedstesten i vores profilværktøjer baseret på Fokus-modellen illustrerer medarbejderens type eller fokus fordelt på fire områder med hver deres farve:

  • Grunderfokus: Denne personlighedstype er struktureret og kontrollerende, med en præference for orden og forudsigelighed.
  • Resultatfokus: Resultatorienteret og målrettet, denne type er energisk og driver forandringer.
  • Udviklerfokus: Visionær og kreativ, denne personlighedstype søger konstant nye muligheder og udfordrer status quo.
  • Integratorfokus: Empatisk og fællesskabsorienteret, denne type trives i harmoni og søger at skabe forståelse og konsensus.

Vores personlighedstests med farver er populære og praktiske i en række HR-sammenhænge. De giver medarbejdere en ny måde at forstå og tale om hinanden på samt en indsigt i, hvorfor de selv og deres medarbejdere handler, som de gør.

Hver af disse fokusområder har sine egne unikke styrker, svagheder, motivationsfaktorer og udfordringer. Ved at forstå disse fokusområder kan organisationer skabe mere effektive og harmoniske arbejdspladser, hvor medarbejdere forstår deres egne styrker og hvordan de bedst kan bidrage til teamets succes.

Illustration af personlighedstest med 4 farver

Læs om FokusProfilen

Man kan bl.a. tale om, hvilken farve man er, og hvilken betydning det har (fx “jeg er en meget rød leder – så jeg skal være opmærksom på, hvordan jeg kommunikerer til de grå”), hvilke farver der findes i et team (“vi supplerer hinanden godt, da vi har alle farver på holdet”), og at en medarbejder kan arbejde på at være mere eller mindre af en bestemt farve i forskellige situationer (“jeg er primært grøn, så jeg skal være opmærksom på ikke at glemme de afgørende detaljer, som jeg har en tendens til at overse”). Vores 4-farvede inddeling er derfor et uvurderligt værktøj for mange, da det giver en helt ny og unik indsigt i, hvordan vi hver især agerer og burde agere i særlige situationer.

Du kan læse mere om FokusProfilens 4 typer personligheder i denne artikel, hvor vi har eksempler på personlighedstyperne.