Finn Havaleschka
Garuda Research Institute

I min klumme med overskriften ”Den soniske tandbørste, der ændrede alt” fortalte jeg historien om, hvorfor vi i Garuda bruger sloganet ”At skabe balance mellem mennesker”. En forklaring, som jeg håber, du har læst, fordi den beskriver essensen i og formålet med anvendelsen af vores værktøjer.

Som nævnt i klummen: For at et slogan skal fungere – have den rigtige signalværdi – skal det være enkelt og tidsuafhængigt. Det skal kunne stå alene uden tillægssætninger eller begreber. Af samme årsag undlod jeg at omtale vores andet slogan, nemlig ”Providing People with Opportunities”, som vi primært anvender i vores engelsksprogede materiale. En anden begrundelse for ikke at bruge det i det danske materiale er, at jeg opfatter det som lidt kunstigt, at danske virksomheder markerer sig på det danske marked på engelsk.

Vi har dog besluttet, at vi i fremtiden også vil anvende ”Providing People with Opportunities” i det danske materiale, hvor vi finder sloganet relevant.

Men det kræver en oversættelse. ”Providing People with Opportunities” bliver – lettere tilrettet – på dansk til:

”Inspiration til at se nye muligheder”

Når vi har besluttet at oversætte og tage dette slogan med i det danske materiale i fremtiden, er det, fordi det rammer præcist ind i det, vi ser som en del af vores mission. Nemlig at bruge vores viden om personlighedsbaserede egenskaber og talenter til at inspirere brugerne af vores værktøjer og de respondenter, der udfylder og får feedback på værktøjerne, til at se nye muligheder ved at udnytte deres iboende potentiale.

Historien bag

”Providing People with Opportunities” og dermed oversættelsen ”Inspiration til at se muligheder” er ikke formuleret af mig eller af et reklamebureau, men af en person uden nogen viden om eller erfaring med HR og med en meget beskeden viden om, hvad Garuda beskæftiger sig med. Måske netop derfor rammer sloganet rent ind i vores værdier. Hvordan kan det lade sig gøre?

Historien kommer her: Engang i midten af 1990’erne organiserede jeg et refugium. Her skulle vi med oplæg fra en professor i psykologi, en lutheransk biskop og en international kendt forsker i de sumeriske tavler, inspireres til at diskutere menneskets eksistens. Kan menneskets udvikling forklares på basis af Darwins teori om ’survival of the fittest’, eller skal vi tro på den gudelige forklaring i det Gamle Testamente, eller ligger den bedste forklaring i de sumeriske skrifter? Altså helt grundlæggende eksistentielle spørgsmål: Er der en mening med tilværelsen – ud over det at overleve?

Forskeren, der skulle give os et indblik i de sumeriske skrifter, hed Zecharia Sitchin og boede i New York. Jeg kontaktede ham per telefon (det var før e-mailens globale udbredelse). I løbet af samtalen spurgte Sitchin flere gange om, hvad Garuda beskæftigede sig med, men da han kun havde et meget begrænset kendskab til, hvad en HR-virksomhed var for en størrelse, undlod jeg at kaste mig ud i længere forklaringer om, hvad personlighedsprofiler, udvælgelse og lederudvikling og den slags gik ud på. Jeg kunne godt fornemme, at han ikke var helt tilfreds med mine forklaringer, men han accepterede heldigvis min indbydelse.

Vi havde tre fantastiske og inspirerende dage. Som en del af afslutningen på refugiet havde jeg et indlæg om udviklingen af et dengang nyt HR-koncept. Straks da jeg var færdig med mit indlæg, kom Sitchin hen til mig og sagde: ”Finn, now I know what you are doing!”, ”Great”, svarede jeg, “And then what are we doing?” Og Sitchin svarede:

You are providing people with opportunities”.

Kortere og bedre kunne det ikke udtrykkes. Drivkraften bag Garuda er jo netop at bruge vores viden om personlighedsbaserede egenskaber til at inspirere vores brugere til at se muligheder ved at identificere og udnytte deres iboende potentiale.

Derfor, tak til Sitchin. Og tak, fordi du læste med.