Vi har tidligere skrevet interviewguides for hovedet og hjertet i KompetenceProfilen. Nu er vi kommet til benene, som dækker over måden, man udfører opgaver på – og hvad man gør for at opnå resultater.

I denne første interviewguide til benene i KompetenceProfilen kigger vi på tre af i alt seks træk, der knytter sig til benene. De er ’konkurrence’, ’indflydelse’ og ’selvtillid’.

Konkurrence

Trækket ’konkurrence’ indeholder et kontinuum, hvor man på den ene side har et fokus på at være konkurrerende. Her lægger man vægt på egne præstationer og sammenligner sig gerne med andre. Man vil være den bedste og mener, at indbyrdes konkurrence fremmer resultaterne. Derfor stilles også høje præstationskrav.

På den anden side er man ikke-konkurrerende og lægger mere vægt på samarbejdet og gruppepræstationen end på egen indsats. Man mener, at konkurrence hæmmer samarbejdet og sker på andres bekostning. Man kan godt tåle at tabe og stræber ikke efter at blive bedre end andre.

Når man skal belyse trækket ’konkurrence’, kan følgende spørgsmål bruges:

 1. Hvilke mål vil du opnå i dit arbejde eller i din karriere? Og hvad er du klar til at gøre for at nå dem?
 2. Har du på noget tidspunkt sat dig et mål, som du ikke nåede? Hvad var det for et mål, og hvorfor var det ikke muligt at nå det?
 3. Hvad gør du for at udvikle dig og lære nyt?
 4. Hvornår stræber du efter at blive bedst eller at være blandt de bedste inden for et område?
 5. I hvilke situationer synes du, at konkurrence mellem individer kan have negative konsekvenser?

Indflydelse

’Indflydelse’ dækker dels over at være tilpassende, dels over at være indflydelsessøgende. Som indflydelsessøgende har man en stor trang til at gøre sin indflydelse gældende. Man blander sig så vidt muligt i alle beslutninger og betragter sig selv som leder, der gerne giver andre ordrer. Den indflydelsessøgende er ambitiøs, stræber efter en ledende stilling og holder fast ved sine idéer.

Som tilpassende blander man sig ikke i andres måde at gøre tingene på, man holder sig til sit eget område, og så er man tilbageholdende, når idéer skal fremføres. Det er nemlig knap så vigtigt, om det netop er ens egne idéer og forslag, der bliver vedtaget, hvilket bl.a. tyder på, at man sjældent stræber efter at blive leder.

Når trækket ’indflydelse’ skal belyses, kan du stille disse spørgsmål:

 1. I hvilket omfang har du mulighed for at påvirke og udøve indflydelse på dit arbejde i dag? Hvordan oplever du omfanget af den indflydelse, du har?
 2. Giv et konkret eksempel på, hvornår det er lykkedes dig at få din vilje igennem – hvad handlede det om, og hvordan gjorde du?
 3. Er der noget, du vil forbedre, når det handler om din evne til at overbevise andre?
 4. Hvilke metoder finder du upassende, når det handler om at overbevise andre eller om at drive sin egen vilje igennem? Har du selv følt dig tvunget til at bruge disse metoder?
 5. I hvilke situationer føler du, at det ikke er nødvendigt at være med i beslutningsprocessen?

Selvtillid

Trækket ‘selvtillid’ har to yderpoler; selvkritisk og selvsikker. Som selvsikker tror man på sig selv, sit eget værd og kunnen. Den selvsikre kaster sig uden tøven ud i det ukendte og usædvanlige. Og så tager den selvsikre gerne imod udfordringer med en ubændig tro på, at det nok skal gå.

Den selvkritiske tvivler omvendt på eget værd og evner. Man er tøvende over for det nye og ukendte. Man standser op og overvejer, om en given opgave kan klares. Desuden kendetegner det den selvkritiske, at vedkommende er beskeden og kan blive usikker i betydningsfulde og tilspidsede situation.

Prøv med disse fem spørgsmål, når du skal finde ud af, hvor en respondent ligger:

 1. Hvilke ting er du rigtig god til? Nævn op til fem ting.
 2. I hvilke situationer har du speciel stor tiltro til dine egne evner? Og hvordan kommer det til udtryk?
 3. I hvilke situationer kan din selvtillid vakle? Hvordan kommer det til udtryk?
 4. Hvor ofte er du selv tilfreds med det, du præsterer? Og hvor ofte er andre tilfredse med din indsats?
 5. Hvordan reagerer du, når du havner i en situation, som du ikke føler, at du behersker, eller som ligger uden for dit kompetenceområde? Og hvordan forsøger du at løse den situation?

Vil du have mere inspiration til KompetenceProfilen eller til, hvilke spørgsmål du kan stille i løbet af jobsamtalen, er du altid meget velkommen til at kontakte adm. direktør Rasmus Mortensen eller chefkonsulent Lotte Mølgaard.