At tiltrække og udvælge de rigtige medarbejdere er afgørende for organisationer. Der er imidlertid stærk konkurrence om de bedste talenter, mens forskellige undersøgelser viser, at mange virksomheder stoler for meget på mavefornemmelser og subjektive indtryk på trods af høje omkostninger ved forkerte beslutninger i personaleudvælgelsen.

Nyt forskningsprojekt inden for digital rekruttering og rekrutteringsprocesser

Garuda har i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet startet et forskningsprojekt for at øge kendskabet til, hvordan man designer rekrutterings- og udvælgelsesprocesser, så de er effektive og mindst muligt diskriminerende. Disse processer er netop kendetegnet ved forskellige typer bias, diskrimination og støj, som påvirker effektiviteten og reliabiliteten af beslutninger taget i relation hertil. Dette kan føre til, at man ikke får valgt den rette kandidat til en stilling, hvilket ikke kun påvirker forhold som jobtilfredshed, opsigelser og mangfoldighed, men også skaber mange omkostninger for organisationer.

Projektets formål er først og fremmest at skabe indsigt i omfanget af bias og diskrimination i Danmark. Derfor analyseres historiske og anonymiserede data vedrørende rekrutteringsprocesser (ca. 5 millioner rekrutteringsprocedurer over 5 år). Derefter undersøges, i hvilket omfang ændringer i designet af digitale udvælgelsesprocesser kan gøre rekrutteringen mere effektiv og mindre sårbar over for diskriminationsrisici.

Værdifuld viden fra e-rekrutteringssystemet JobMatchProfile

I forskningsarbejdet indgår historiske og fremadrettet data fra Garudas e-rekutteringssystem JobMatchProfile. Rekrutteringssystemet har igennem flere år håndteret mere end 500.000 kandidater og flere tusinde stillingsannoncer. JobMatchProfile adskiller sig i dag fra en lang række digitale rekrutteringsværktøjer, da det primære fokus retter sig mod udarbejdelse af konkrete jobprofiler, som baseres på baggrund af erfaring, kompetencer og personlighed. De tre hovedområder matches og screenes hos de søgende kandidater, hvilket giver et kvalificeret udgangspunkt for at drøfte den eller de aktuelle drømmekandidater til stillingen.

Vores primære årsag til at deltage i projektet er vores kontinuerlige ønske om, at skabe de mest kvalificerede rekrutteringsprocesser og udvælgelsesprocedure, som er skabt til virksomheder og kandidater. Vores mere end 40 års erfaring og analyser kan vi i projektet koble sammen med vores værdier om at skabe balance mellem mennesker via åbenhed og ligeværd. Derfor fandt vi det naturligt at indgå i forskningsprojektet, da Aarhus Universet kontaktede os, udtaler Rasmus Hall Mortensen, adm. direktør hos Garuda.

Erfarne profiler bag projektet

Den ansvarlige for projektet på Aarhus Universitet er Anders Ryom Villadsen, Professor på Institut for Virksomhedsledelse og ekspert i diversitet i organisationer. Forskerholdet omfatter også Oluf Gøtzsche-Astrup (Adjunkt, Institut for Statskundskab), Florian Keppeler (Adjunkt, Institut for Statskundskab) samt Mette Jakobsen (Ph.d.-studerende, Institut for Virksomhedsledelse) samt Jesper Havaleschka (Forskningsspecialist, Garuda).

Vi vil løbende kommunikere indsigter og fremgang i projektet under ”Improving digital recruitment”. Hvis I har spørgsmål hertil, er I velkomne til at kontakte Garuda på garuda@garuda.dk eller adm. direktør Rasmus Hall Mortensen.