Vi har i en anden artikel skrevet om de første tre af i alt seks træk, der hører til benene i KompetenceProfilen.

I denne interviewguide kan du få inspiration til, hvordan du belyser ’frihedstrang’, ’psykisk styrke’ og ’fysisk energi’.

Frihedstrang

Vi begynder med ’frihedstrang’, hvor man kan befinde sig et sted på kontinuummet mellem at være indordnende og frihedssøgende. Som frihedssøgende har man en indbygget trang til at gøre tingene, som det passer én selv bedst. Man har svært ved at modtage ordrer og kæmper for sin frihed og selvstændighed.

Som indordnende har man let ved at indordne sig og har ikke noget imod, at andre blander sig i ens opgaveløsning. Man accepterer ordrer, udstukne rammer og undgår at gøre ting, der kan skabe problemer eller modstand.

Om en respondent er udpræget indordnende eller frihedssøgende, kan du undersøge ved at stille disse fem spørgsmål:

 1. I hvilke situationer er det specielt vigtigt for dig at få lov til at handle efter dit eget hoved?
 2. Hvornår synes du, det er vigtigt at følge regler og retningslinjer?
 3. Har du på noget tidspunkt skulle følge ordrer fra andre? Hvordan oplevede du det?
 4. Har du på noget tidspunkt været nødt til at involvere andre i en beslutningsproces, selvom du egentlig selv ville tage beslutningen? Hvad blev resultatet?
 5. I hvilke situationer synes du, at det er vigtigt at involvere andre i dine opgaver?

Psykisk styrke

Trækket ’psykisk styrke’ undersøger, hvor man ligger på skalaen mellem sårbar og robust. Som udpræget robust ryster man hurtigt ydmygelser, kritik og personlige fornærmelser af sig. Man tager ofte kritikken som en udfordring og svarer igen, så man har altså en god evne til at forsvare sig, når man bliver presset af andre – og er ikke bange for at begå fejl.

Som mere sårbar tænker man meget over kritik og søger bevidst at undgå mennesker samt situationer, hvor man har følt sig ydmyget. Den sensitive tager kritik personligt og bliver usikker, hvis vedkommende ikke kan klare en opgave.

Prøv med disse spørgsmål, når du skal belyse trækket ’psykisk styrke’:

 1. Fortæl om en situation, hvor du har fået kritik for noget, du har gjort. Hvad handlede det om? Hvem kritiserede dig? Var kritikken berettiget? Og hvordan håndterede du det?
 2. Hvornår er du sidst blevet kritiseret foran andre? Hvordan oplevede du situationen? Tænkte du over det bagefter?
 3. I hvilke situationer er du mest følsom over for kritik?
 4. Hvordan håndterer man kritik på en konstruktiv måde? Kan du give et eksempel på, hvornår du ikke har håndteret kritik konstruktivt?
 5. Har du på noget tidspunkt følt, at du har tænkt for meget over kritik, du har fået? Hvad handlede det om, og hvorfor kunne du ikke slippe kritikken?

Fysisk energi

Inden for trækket ’fysisk energi’ kan man på den ene side være rolig og på den anden være energisk. Som energisk kan man lide at arbejde i et højt tempo og være i aktivitet hele tiden. Man har ofte svært ved at vente på, at ting sker, og har derfor flere bolde i luften ad gangen. Derfor foretrækker man også et afvekslende arbejde med mange temposkift.

Den rolige løser tålmodigt én opgave ad gangen. Man arbejder sig støt og roligt frem mod målet – helst i eget tempo. Det handler om det lange, seje træk og ikke om at jage fra sted til sted.

Men hvor ligger respondenten i dette spænd mellem at være rolig og energisk? Forsøg dig med disse spørgsmål:

 1. Hvis du får valget mellem at fokusere på én opgave eller veksle mellem flere forskellige opgaver, hvad vælger du så? Og hvorfor vælger du sådan?
 2. Giv et eksempel på, hvornår du kun har haft én opgave, som du har kunnet fokusere 100 % på. Hvad var det for en opgave, og hvordan blev resultatet?
 3. Giv et eksempel på, hvornår du har haft flere forskellige opgaver at arbejde med samtidigt. Hvordan var det?
 4. Har du på noget tidspunkt følt, at du har haft for lidt at lave? Hvad gjorde du ved det?
 5. Har du på noget tidspunkt følt, at du har haft for meget at lave? Hvordan oplevede du det?

Vil du have mere inspiration til KompetenceProfilen eller til, hvilke spørgsmål du kan stille i løbet af jobsamtalen, er du altid meget velkommen til at kontakte adm. direktør Rasmus Mortensen eller chefkonsulent Lotte Mølgaard.