Med dette hjælpeværktøj får du en praktisk guide til dine jobsamtaler. Det er en spørgeguide, der kan hjælpe med, at afdække om der er et godt match mellem kandidat og organisation. Spørgeguiden giver dig både en struktur for samtalen samt en konkret liste af spørgsmål, som du kan stille kandidaten.

Typisk vil du afholde både en første og en anden samtale med relevante kandidater. Denne spørgeguide er mest målrettet første samtale, men du kan sagtens finde inspiration til spørgsmål til anden samtale også.

Du behøver ikke følge listen til punkt og prikke, men udskift og tilføj selv dine egne spørgsmål, så den passer bedst til situation og rolle. Vigtigst er dog god spørgeteknik, hvor du stiller åbne spørgsmål, lytter aktivt og stiller uddybende spørgsmål. Se det som at skrælle lagene af et løg. For hvert lag kommer du tættere på kernen, det der betyder noget og dermed om der er et match.

Spørgeguiden giver dig det, som vi kalder en ‘semi-struktureret’ spørgeramme. Du stiller som udgangspunkt dine kandidater de samme spørgsmål, men der er plads til at spørge mere ind afhængigt af situationen. Det bidrager til en mere ensartet evaluering af dine kandidater og mindsker således bias, hvilket understøtter større diversitet, og ligeværd i dine rekrutteringsprocesser.

 

Vil du blive endnu klogere på jobsamtalen, så anbefaler vi at du også henter Garudas e-bog: ‘Sådan afholder du den gode jobsamtale’.