“HR er stedet, hvor de bløde værdier samler sig. Det er en serviceleverandør for virksomheden og er afdelingen, hvor medarbejderne mangler forretningsforståelse og strategisk indsigt.”

I årevis har vi i HR hørt disse og lignende fordomme, og lige så længe har vi arbejdet på at få status som ledelsens strategiske samarbejdspartner. Det er lykkedes i nogle virksomheder, men i andre udebliver succesen, og ledelsen kigger med mistillid på HR’s evne til at håndtere dele af direktionens ansvar.

I denne artikel samler Erik Vesterskov, seniorkonsulent hos Garuda, op på pointerne fra sit oplæg ”Gør HR strategisk: Udnyt dit personlige potentiale og få større gennemslagskraft”, som han holdt hos Dansk HR. I både artikel og oplæg anskueliggør Erik Vesterskov, hvordan HR-lederne får større gennemslagskraft, når de taler med ledelsen. Det sker ved, at de får indsigt i mekanismerne bag Garudas KompetenceProfil.