Hos Hærens Sergentskole i Varde ved Esbjerg bruger de FokusProfilen fra Garuda, når de uddanner kommende ledere og mellemledere til Hæren.

FokusProfilen blev valgt tilbage i 2008, fordi den hænger naturligt sammen med Forsvarets ledelsesgrundlag, FOKUS. FOKUS bygger på Robert E. Quinn og Kim S. Camerons teori om ’Competing Values Framework’ eller ’Paradokser i værdiskabelse’ på dansk. Teorien, der er blevet udpeget som en af de 40 vigtigste erhvervsteorier i historien, præsenterer en ramme, der kan hjælpe ledere til en dybere og mere nuanceret forståelse af værdiskabelse i praksis.

Teorien om ‘Competing Values Framework’ er FokusProfilen med til anskueliggøre. På Hærens Sergentskole sker det på videreuddannelse 1 og 2, hvor kommende oversergenter og seniorsergenter møder FokusProfilen som en central del af deres uddannelse. Det fører til aha-oplevelser, personlig udvikling og løbende refleksion over eget lederskab.

LÆS CASEN HER