2.500 besøgende lagde i år vejen forbi Øksnehallen til HR Træfpunkts 20-års jubilæum. De blev forkælet med en perlerække af prominente oplægsholdere som Steen Hildebrandt, Henrik Holt Larsen, Kasper Holten, Paolo Gallo, Anne Skare Nielsen og Dave Ulrich.

Og deres budskab var ildevarslende. “Klodens overlevelse afhænger af nyt ledelsesfokus”. Så voldsomt lød det fra flere. Årsagen er, at alt for mange virksomheder og lande har optimeret deres produktion ud fra lokale hensyn – uden at tage hensyn til globale interesser. Men det skal ændre sig nu. Ellers taber kloden.

Fremover skal virksomheder og lande arbejde ud fra FN’s 17 verdensmål og lade bæredygtighed være det nyt pejlemærke. For bæredygtig adfærd er vinderadfærd. Både for klodens og virksomhedernes overlevelse. Markedet for verdensmålene anslås således at have en værdi af 12 billioner dollar på verdensplan. I Danmark anslår Udenrigsministeriet, at værdien ligger på 400 milliarder kr. Så verdensmålene og bæredygtig adfærd udgør et astronomisk forretningsområde. Både i dag og i fremtiden.

Men hvordan implementerer du verdensmålene og arbejder bæredygtigt? Hvilke typer ledere har vi brug for til at køre denne proces? Og hvilken rolle kommer HR til at spille? Læs oplæsholdernes bud i reportagen fra HR Træfpunkt 2019.

HR Træfpunkt 2019 – Klodens overlevelse afhænger af nyt ledelsesfokus