Adskillige undersøgelser blandt danske ledere viser, at fastholdelse af medarbejdere er blandt de vigtigste opgaver på direktionsgangene. Årsagen er dels, at lavkonjunktur er blevet afløst af højkonjunktur, dels at store generationer af midaldrende medarbejdere så småt bliver afløst af mindre generationer af unge. For lederne betyder det, at de kan få udfordringer med at finde den fornødne arbejdskraft, fordi der opstår et mismatch mellem udbud og efterspørgsel.

Dertil kommer, at flere brancher allerede nu savner specialister, og at det selvfølgelig er dyrt at miste en medarbejder – især til konkurrenterne. Typisk løber det op i 150-200 % af medarbejderens løn at udskifte ham med en anden.

Så der er god grund til at fokusere på fastholdelse af medarbejdere. Alligevel mangler en tredjedel af alle danske virksomheder en strategi for at holde på deres ansatte.

I e-bogen om fastholdelse af medarbejdere får du værktøjer til at:

  • Sammensætte en strategi til at holde på medarbejderne
  • Arbejde konkret med fastholdelse af medarbejdere i hverdagen
  • Skabe et attraktivt bytteforhold, der ofte er den bedste måde at gå til fastholdelse på
  • Spotte de faresignaler, du skal være opmærksom på, hvis du har mistanke om, at en medarbejder på vej væk.