Hvis employer branding skal lykkes, så afhænger det af konsistens og kontinuitet – og det kræver koordinering. Det betyder, at employer branding er mere end bare en midlertidig indskydelse. Skal man i gang med employer branding og få noget ud af det, må man blive ved. Og der skal koordineres mellem de forskellige spillere, som har en aktie i det.

For nu at tage én ting ad gangen så bygger konsistens og kontinuitet på, at der er buy-in fra ledelsen, før man går i gang. Som tilfældet er for så meget andet, har ledelsens engagement indflydelse på, hvordan medarbejderne tager imod nye tiltag – og i hvor høj grad de tager dem til sig. Vil man arbejde seriøst med employer branding, skal ledelsen altså involveres fra start. Og de skal gerne inddrages i en plan for, hvordan de bidrager.

Hvis de skal se lyset, må de have en forståelse for, hvad employer branding er, og hvorfor nye tendenser på arbejdsmarkedet samt nye markedstendenser for forbrugerne kalder på det.

Efter ledelsens buy-in skal der optegnes et diagram over, hvem der ellers skal være med. Det kan være en idé at udpege employer branding-managers fra forskellige afdelinger, som er ansvarlige for engagementet i deres respektive afdelinger, alt efter hvor stor jeres organisation er. Afdelingerne er typisk HR, marketing, kommunikation, direktion og øvrige medarbejdergruppe. Dette kalder på koordinering.

Svær koordinering – strategisk retning

Denne koordinering besværliggøres af, at de forskellige afdelinger skal trække i samme retning. Den, der sidder med det overordnede ansvar for employer branding, skal udstikke en retning og have et fast blik på kompasset, så alle bevæger sig i samme retning.

Yderligere udfordringer ligger i, at der er en udbredt tendens til begrebsforvirring, silotænkning og hård konkurrence om budgetter og taletid. Desuden kan den, der har det overordnede ansvar for employer branding, måske have svært ved at bevæge sig fra operationel spiller til at blive en strategiske samarbejdspartner. Dertil kommer, at det kan være en udfordring for mange virksomheder at placere ansvaret ét sted.

Løsningen er ovenstående tilgang, så indsatsen ikke afhænger af én person, men bygger på en forståelse af, at succesfuld employer branding afhænger af en tværorganisatorisk indsats, som repræsentanter fra HR, ledelse, marketing, kommunikation og den øvrige medarbejdergruppe deltager i.

Det komplicerer selvfølgelig samarbejdet, at employer branding krydser ind over så mange forskellige afdelinger og organisationsniveauer, og at det derfor kan gribes an på utallige måder. Men det er her, vi vender tilbage til det indledende arbejde med buy-in fra ledelsen. For det her, I sammen udarbejder en overordnet strategi for jeres employer branding, der fastslår, hvem der ejer arbejdet hos jer.

Afsmittende effekt

Fokuserer I allerede fra det indledende arbejde på at ensrette employer branding-indsatsen – dels på tværs af organisationen, dels på tværs af jeres øvrige branding-aktiviteter, kan det lette arbejdet betydeligt og få positive effekter på resultatet af, hvad I vil have ud af at fokusere på employer branding.

Det kræver dog tid og tålmodighed at skabe og vedligeholde et stærkt varemærke som arbejdsplads, som ovenikøbet er dynamisk og ændrer sig over tid. Arbejdet med at markedsføre jeres arbejdsplads bør derfor være et permanent fokusområde snarere end et tidsbegrænset projekt.

Når det er sagt, så har employer branding ofte en positiv afsmittende effekt på jeres øvrige brands. Med en vedvarende og strategisk klog indsats vil I derfor ikke blot opleve, at det bliver nemmere at tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere i fremtiden. Jeres ’Total Brand Value’ vil også løbende blive stærkere og stærkere.

En sidste kommentar går på vedholdenheden. Vedholdenhed er typisk et resultat af små sejre undervejs, som man kan se effekten af. Vil du have en hurtig succes med employer branding, tilbyder vi produktet JobSpots, der tiltrækker drømmekandidater med korte, klare og professionelle rekrutteringsvideoer og som samtidig tager højde for/løser nogle af de problematikker/udfordringer vi har skitseret.