Garudas ledelsestyper tager afsæt i Fokus-modellen. Til Fokus-modellen hører FokusProfilen, der er en test, som undersøger, hvilken ledertype du er. Fokus-modellen illustrerer fire forskellige typer ledere:

• Integratorlederen
• Udviklerlederen
• Resultatskaberlederen
• Grunderlederen.

Til hver ledertype er der knyttet en række karakteristika. Samtidig kan man identificere specifikke handlingsmønstre og en bestemt tilgang til arbejdsopgaverne hos hver ledertype, afhængigt af situationen.

Som leder vil man ikke være et fuldstændigt match med én af de fire ledelsestyper; hver leder vil have karakteristika fra alle de fire typer i højere eller lavere grad. Dog har lederen typisk et primært fokusområde, og man taler derfor om, at en leder for eksempel primært har et ”grunderfokus” eller overvejende er en udviklerleder.

Hvad kan du bruge Garudas ledelsestyper til?

At kende Garudas fire forskellige ledelsestyper kan være nyttigt i forbindelse med strategiske lederudviklingsprocesser samt teamudvikling.
For lederen selv gør det en stor forskel at få indsigt i, hvordan han eller hun handler i forskellige situationer, og hvorfor. Ofte er det at få sat ord på, hvilken ledertype du er, en ahaoplevelse, der på én gang vækker genkendelse og skaber ny selvindsigt. Det kan være en øjenåbner og skabe forståelse for, hvorfor der opstår konflikter, og hvorfor man som leder ikke når igennem til sine medarbejdere i visse situationer.

De fire ledelsestyper er et værktøj, som hjælper HR-konsulenter med at udvikle ledelsen i en organisation og gør ledere mere bevidste om, hvordan de agerer i forhold til medarbejdere, hvordan de kommunikerer, hvordan de selv foretrækker at løse opgaver, i hvilke situationer de bliver pressede – og hvad de typisk vil gøre i pressede situationer.

Med afsæt i ny indsigt kan man igangsætte positiv udvikling og arbejde med at optimere kommunikationen og samarbejdet i en afdeling eller organisation. Gennem indsigt i egen ledertype og ledelsesstil kan den enkelte leder arbejde med at justere og tilpasse sin ledelse baseret på den aktuelle situation og de mennesker, han eller hun arbejder sammen med.