Medarbejderudvikling er en bred betegnelse, der dækker over rigtig mange af de aktiviteter, tiltag og processer, som Garudas profilværktøjer er udviklet til. Hos Garuda tror vi på, at positiv udvikling af medarbejdere skabes med udgangspunkt i et værdisæt, der handler om at skabe balance mellem mennesker. Respekt og forståelse for den enkelte medarbejder – og hans eller hendes personlighed, fokus og unikke personlige kompetencer og styrker – er alfa omega, når man vil igangsætte en personlig og faglig udvikling, der kommer ikke bare medarbejderen, men hele organisationen til gode.

Udvikling kommer ikke altid af sig selv; nogle medarbejdere kan sidde fast og have svært ved at finde motivationen til selv at drive udvikling i deres arbejdsliv. Her er det en stor hjælp for lederen eller HR-medarbejderen at have nogle konkrete redskaber til at finde ud af, præcis hvad der motiverer og inspirerer den enkelte medarbejder. Hvor har vedkommende sit fokus? Hvilke opgaver foretrækker han eller hun? Og hvad er medarbejderens tilgang til at løse opgaverne?

Sæt ord på motivationsfaktorer – og udfordringer – i arbejdslivet

Nogle har svært ved af sig selv at sætte ord på, hvad de er særligt glade for i jobbet, og hvad der kan være kilder til frustration. Måske har man slet ikke gjort sig tanker om det, men gør bare sit arbejde uden egentlig at reflektere over, om noget kunne blive bedre, samt hvordan og hvorfor.

Netop refleksionen er vigtig, når du skal drive udviklingsprocesser for dine medarbejdere. Med profilværktøjer og personlighedstests fra Garuda kan du hjælpe den enkelte medarbejder til ny indsigt i sig selv og sine kolleger ved hjælp af grafiske PersonProfiler og tilhørende fortolkningstekster. Samtidig får I et fælles sprog, som gør det muligt at have en målrettet dialog om trivsel, kommunikation på arbejdspladsen, forebyggelse og håndtering af konflikter mv.

Motiveret medarbejderudvikling

Ofte er det en ahaoplevelse at læse sort på hvidt – og se i en grafisk figur – hvilken personlighedstype man er, eller hvor ens arbejdsmæssige fokus ligger. Det sætter forskellige tanker i gang om arbejdsopgaver, ansvar, ambitioner og motivationsfaktorer: Sidder jeg med de rette opgaver? Udnytter jeg mit fulde potentiale? Hvad kan jeg selv gøre for at opnå større jobtilfredshed og trivsel i hverdagen?

På baggrund af den strukturerede dialog, som profilværktøjerne sætter rammen for, kan I lægge en plan for medarbejderens udvikling, både hvad angår faglige og personlige kompetencer. Medarbejderen bidrager selv til at udstikke en retning for udviklingen – hvilket øger motivationen for at gå helhjertet ind i processen og gå målrettet efter at nå de mål, I sammen opstiller. Af samme årsag skaber det også stor værdi at bruge Garuda profilværktøjer i forbindelse med talentudvikling og lederudvikling.