Et profilværktøj er et effektivt HR-redskab til at facilitere en åben og ligeværdig dialog mellem medarbejder/kandidat og leder/HR-konsulent. Profilværktøjet skaber ved hjælp af en personlighedstest – og den PersonProfil, som testen giver – et optimalt afsæt for en kvalificeret samtale om de personlige kompetencer, som udgør en del af medarbejderens forudsætninger for at varetage en given stilling.

Læs om KompetenceProfilen

Brug et profilværktøj til rekruttering og medarbejderudvikling

Profilværktøjet hjælper dig således med at afdække, om medarbejderens personlighed og personlige fokus matcher de krav, stillingen stiller i forhold til arbejdsopgaver, ansvar, samarbejde, struktur, levering af resultater mv.

I en rekrutteringssituation betyder det, at du som HR-konsulent eller leder får lettere ved at vurdere kandidater. Ikke blot i forhold til den ledige stilling, men også i en sammenligning i forhold til hinanden. At udarbejde PersonProfiler på kandidater er særligt effektivt, hvis du forinden har udarbejdet en JobProfil, der klart definerer, ikke bare hvilke faglige kompetencer den nye medarbejder skal have, men også hvilken PersonProfil der vil matche stilling, virksomhed og team bedst muligt. Ved at vurdere kandidater ud fra JobProfilen kan du kvalificere og begrunde dine beslutninger, og du øger chancen for at finde den helt rigtige medarbejder. Hermed styrkes fundamentet for en høj grad af medarbejdertrivsel og et solidt og langvarigt samarbejde.

Læs om FokusProfilen

I udviklingsprocesser kan du bruge et profilværktøj til at stille skarpt på, hvilke typer opgaver en medarbejder foretrækker og er bedst til, hans eller hendes tilgang til at løse sine opgaver, styrker og udfordringer i forbindelse med kommunikation, samarbejde – og meget mere. På den måde får du mulighed for at identificere og spørge ind til områder, hvor medarbejderen måske ikke præsterer optimalt, og du kan igangsætte målrettet udvikling med henblik på at hjælpe ham eller hende til at indfri sit fulde potentiale. Det gælder både udvikling af medarbejdere og ledere individuelt og i forbindelse med teamudvikling.