Talentudvikling betegner det at spotte og udvikle talenter i din virksomhed. Medarbejdere, som på forskellig vis kan løfte opgaven med at drive, lede og udvikle virksomheden, skabe ny forretning og sikre virksomhedens fremtid.

Når du udvikler talenter, udvikler du også karrierer, og du hjælper dine medarbejdere til at indfri deres potentiale og ambitioner. Talentudvikling er altså også en måde at anerkende medarbejderes indsats på – samt at investere i medarbejderne og deres fremtid i virksomheden.

Hvad er et talent?

Talent kan tage mange former, og en medarbejder kan være talentfuld på mange forskellige måder og områder. Talentudvikling kan handle om at udpege ledertalenter og udvikle ledelsesmæssige kompetencer hos medarbejdere, som måske ikke har den uddannelsesmæssige ballast eller den fornødne erfaring til at løfte et ledelsesansvar.

Fokus er dog ikke nødvendigvis på at gøre ikke-ledere til ledere eller hjælpe mellemledere længere op ad rangstien. Talentudvikling kan også tage afsæt i faglige kompetencer, og man kan sætte tid og midler af til at give særligt dygtige medarbejdere nye kompetencer. Eller det kan handle om at udvikle en medarbejders personlige kompetencer med henblik på at identificere og dyrke områder, hvor en medarbejder har et uudnyttet potentiale.

Talentudvikling med profilværktøjer

Profilværktøjer fra Garuda hjælper dig som leder eller HR-konsulent med at identificere, hvad der er en medarbejders unikke personlige kompetencer. Hvor ligger medarbejderens fokus, og er der et udviklingspotentiale, som kan indfries med den rette tilgang?

Brug personlighedstest til at udvælge medarbejdere til et talentudviklingsprogram, og lad hver medarbejders individuelle og unikke PersonProfil fungere som et afsæt for den udvikling, I sammen sætter i gang. På den måde er du sikker på at bruge virksomhedens ressourcer på medarbejdere, som faktisk er udviklings- og omstillingsparate, og som er motiverede til at yde en indsats for at nå de opstillede mål.