Personlige kompetencer er tæt knyttet til personligheden og det personlige fokus i arbejdslivet. Hvor faglige kompetencer handler om de faglige kvalifikationer, uddannelse, metoder og erfaringer som en medarbejder trækker på i sin tilgang til at løse arbejdsopgaver, betegner personlige kompetencer de karakteristika, der har indflydelse på, hvordan medarbejderen kommunikerer, samarbejder og på anden vis udfører sit arbejde.

Er medarbejderen fx meget selvstændig, fleksibel, udviklingsparat, analytisk eller ansvarlig? Har han eller hun det bedst med struktur, rammer og retningslinjer? Eller foretrækkes større frihedsgrader med rum til selv at tilrettelægge arbejdsdagen og prioritere opgaverne?

Sådan finder du frem til medarbejderens eller kandidatens personlige kompetencer

De personlige kompetencer siger en masse om, hvordan medarbejderen fungerer på arbejdspladsen, og er relevante at afdække både i forbindelse med rekruttering og udviklingsprocesser. Jo bedre indsigt du har i det individ, du sidder over for, des mere kvalificeret bliver dit grundlag for at gennemføre en konstruktiv, åben og målrettet dialog. Det kan dog være vanskeligt for en medarbejder eller kandidat selv at sætte ord på sine personlige kompetencer, og de personlige og faglige kompetencer bliver gerne blandet sammen.

Med Garudas profilværktøjer kan du tegne PersonProfiler og belyse personlighed, fokus og personlige kompetencer. Kombineret med kendskab til medarbejderens faglige kompetencer og erhvervsmæssige kvalifikationer giver en PersonProfil dig det optimale afsæt for en ærlig og ligeværdig samtale om emner som jobtilfredshed og motivation, ansvar, forventninger, samarbejde og kommunikation.

Et profilværktøj gør det nemmere at finde frem til de rette spørgsmål at stille under en ansættelsessamtale og belyse, hvordan du kan hjælpe en medarbejder til at opnå større trivsel i sit job. Dermed får du et solidt grundlag for at træffe afgørende beslutninger, og medarbejderen opnår større indsigt i og bevidsthed om sig selv og egne personlige kompetencer.