Selvom du har fundet den helt rette kandidat til jobbet, behøver hun selvfølgelig ikke at mene det samme. Så kan det blive nødvendigt at sælge jobbet til hende, men det kan hun fortsat takke nej til. Årsagerne til afslaget kan være både interessante og værdifulde for dig at dykke ned i.

Mange virksomheder måler på medarbejderudskiftningen og gennemfører interviews med ansatte, der skifter job. De færreste virksomheder måler til gengæld på, hvor mange kandidater der siger nej til et jobtilbud – og endnu færre gennemfører interviews med dem for at høre hvorfor.

Men flere virksomheder skal lære af højtestimerede udenlandske universiteter, der inviterer studerende til samtale, som har fået tilbudt en plads, men som hellere vil læse et andet sted. En sådan praksis vil nemlig give dig nyttig viden om din organisation, jeres industri og jeres konkurrenter.

Brug en ekstern partner

Hvis I kommer i dialog med kandidaterne, der takker nej til at arbejde for jer, kan deres feedback falde inden for adskillige kategorier. Både dem, I kan styre, og dem, I ikke kan styre.

Det kan være, at kandidaten foretrak en anden branche, industri eller geografisk placering. Måske blev kandidaten tiltrukket af lækre faciliteter, højere løn, mere ansvar eller en anden titel. Det kan dog også være, at kemien til jobsamtalen var forkert, og den type svar vil altid være sværere at give – men mere interessant at modtage. Derfor kan I overveje enten at få hjælp fra en ekstern partner til at gennemføre interviews eller lave anonyme spørgeskemaer, som I sender ud. På den måde kan kandidaterne give ærlige svar uden at frygte for at brænde broer.

Gode spørgsmål at stille til kandidaterne er:

  • Hvilke positive aspekter så du ved din rolle og ved at arbejde for os?
  • Hvilke bekymringer havde du ved rollen og vores organisation?
  • Hvad var de vigtigste faktorer i din endelige beslutning?
  • Hvordan kan vi forbedre jobsamtalen og rekrutteringsprocessen?
  • Hvordan kan vi forbedre den overordnede oplevelse af os?
  • Hvordan kan vi skabe og præsentere et mere overbevisende billede af os til fremtidige kandidater?

Hvad enten du vælger disse eller lignende spørgsmål, er det vigtigt, at de både kigger tilbage og frem, så du dels afdækker, hvad årsagen til afslaget er, dels lærer af afslaget og forbedrer oplevelsen fremover.

Bruger du kandidaternes feedback strategisk og konstruktivt, så medfører det gode muligheder for at fintune jeres rekrutteringsproces og employer branding-indsats.

Hent vores e-bog om jobsamtalen