Fra første halvår 2015 til første halvår 2016 blev der registreret næsten 800.000 jobskift i Danmark. Det svarer til mere end hver fjerde lønmodtager og er en stigning på 22 % siden 2009. Eksperter ser det som et tegn på, at de økonomiske konjunkturer bevæger sig stødt opad, og at arbejdsgiverne derfor ansætter flere, mens arbejdstagerne føler sig mindre bundet til deres job.

På trods af sociale medier, headhuntere, employer branding og bonusser til medarbejdere, der finder deres nye kollegaer, er jobopslaget stadig HR’s vigtigste rekrutteringsværktøj.

Ifølge index HR-Marketing’s rekrutteringsrapport fra 2016, hvor 1.700 europæiske virksomheder deltog, bliver 42 % af alle stillinger besat gennem jobopslag. I Danmark ligger det tal på hele 51 %, hvor procentandelene for active sourcing, medarbejderanbefalinger og headhuntere til sammenligning er på henholdsvis 6, 7 og 13 %.

Det er interessant. For samtidig med, at halvdelen af stillingerne bliver besat gennem jobopslag, svarer nærmest alle virksomheder, der deltog i undersøgelsen, at de ikke modtager tilstrækkeligt mange ansøgninger. Især er der mangel på ansøgere med akademisk baggrund. Dem savner 60 % af virksomhederne.

Det kan hænge sammen med, at efterspørgslen inden for nogle brancher til en vis grad overstiger udbuddet, men det kan også hænge sammen med, at jobopslagene og hele processen med at håndtere ansøgerne er utilstrækkelig.

Mangler en fast procedure

To tredjedele af de 1700 europæiske virksomheder, der var med i index HR-Marketing’s analyse, havde et rekrutteringsbudget – fraregnet lønninger – på under 150.000 kr. Et relativt beskedent beløb, når så mange efterspørger flere ansøgere.

Når budgettet ikke er større, er virksomhederne nødt til at følge faste procedurer, der effektiviserer og skærer i omkostningerne. Det gør langt de færreste dog. Og selvom de gerne vil lave en struktur og strategi, de kan følge hver gang, har halvdelen af virksomhederne ikke planer om at gøre det. De daglige opgaver står i vejen.

Læs mere om rekruttering

Det kan være nemt at stå på sidelinjen og sige, at man er helt enig i index HR-Marketing’s rapport, der konkluderer, at det er nødvendigt at lave en plan for, hvordan man håndterer ansøgerne og griber hele rekrutteringsprocessen an. Alligevel vil vi hos Garuda gøre det.

For selvom interne rekrutteringer, active sourcing og ansættelser på baggrund af veldrejede employer branding-indsatser bliver flere i de kommende år, vil virksomhederne ifølge rekrutteringsrapporten bruge endnu flere penge på jobopslag i år. Og når virksomhederne kigger i krystalkuglen, forudser de, at jobopslaget fortsat vil spille en stor eller ligefrem afgørende rolle for dem ind i det næste årti.

Samtidig peger LinkedIn’s rekrutteringsanalyse fra i år på, at HR-afdelingerne kommer til at rekruttere mere for samme budget. Det kræver faste procedurer og retningslinjer for rekrutteringsprocessen. Den tid, det tager, tjenes ind på længere sigt. Som bonus fører arbejdet til bedre matches mellem arbejdspladsen og medarbejderen. Og det er især i Danmark en klar fordel.

Et af verdens mest jobskiftende folkefærd

Danskerne er en af de befolkningsgrupper i verden, der oftest skifter job. Det giver både fordele og ulemper. På den ene side gør det arbejdspladsen dynamisk og kan med være til at sikre, at den altid besidder de rigtige kompetencer. På den anden side kan nøglemedarbejdere, der er svære at erstatte, hurtigt gå ud ad døren, hvis de får et bedre tilbud eller ønsker andre udfordringer. Desuden kan det være svært at skabe et kollegialt sammenhold, hvis medarbejderudskiftningen er for omfattende.

En typisk medarbejders ’time to performance’, altså den tid, det tager, før indtægten overstiger udgifterne ved at have medarbejderen ansat, varer i gennemsnit lidt over et halvt år, og derfor er der god ræson i at ville holde lidt længere på de ansatte. I hvert fald i langt de fleste tilfælde

Bliver de ansatte længere, fordi matchet er godt og sammenholdet stærkt, så fører det til større medarbejdertilfredshed og højere produktivitet. For os at se overstiger fordelene ved faste rekrutteringsprocedurer altså klart ulempen med den tid, det tager at udarbejde dem.

Hent vores e-bog om fastholdelse