Rekrutteringer, hvor video spiller en rolle, bliver mere og mere udbredte. Og ikke kun pga. COVID og hjemmearbejde. Det er en generel tendens. Derfor kigger jeg i denne artikel nærmere på, hvordan man kan gribe rekruttering på video an, samt hvilke overvejelser du skal gøre dig om jeres branding i den sammenhæng.

Overordnet kan man beskæftige sig med rekruttering på video på mindst fem forskellige måder.

1) Employer branding-videoen: Hvor man gør sig attraktiv over for kommende medarbejdere. Det handler om at markedsføre sig som arbejdsplads og henvende sig til kandidater ved at fortælle om:

– hvem I er
– hvordan virksomhedens kultur ser ud
– hvilke opgaver I løser
– hvorledes kernefortællingen lyder
– hvad der differentierer jer fra andre.

Employer branding-videoen har en afsmittende effekt på de nuværende medarbejdere, som skal kunne genkende det billede af arbejdspladsen, som I tegner. Så troværdighed og genkendelighed skal være i højsædet.

2) Videojobannoncen: En måde at adskille sig fra traditionelle – og ofte klichéfyldte jobansøgninger med et element af genbrug fra sidste gang – er ved at udbrede sin jobannonce på video. Som salgsargument for at prøve denne løsning af kan jeg fortælle, at videoer på LinkedIn, som må være det oplagte medie at dele dem på:

– får fem gange så mange kommentarer som andre typer opslag
– oplever tre gange mere engagement end almindelige tekstopslag
– har 20 gange mere sandsynlighed for at blive delt.

Disse tal taler forhåbentlig deres eget sprog og viser, hvor bredt man kan komme ud til kandidaterne gennem videojobannoncer.

3) Videojobansøgning: Det er ikke kun jobannoncen, som kan udkomme på film. Det samme gør sig gældende for selve ansøgningen. Her skal form følge indhold, og videoansøgningen må især være interessant, hvis I leder efter en, der har talegaverne i orden, skal være god til menneskelig kontakt, måske ikke har skriftligheden som sin stærkeste kompetence eller finder sine styrker i det digitale.

Vær dog opmærksom på, at nogle kandidater synes, det er ubehageligt at skulle optage sig selv – og derfor vil styre uden om jobbet. Så bevidstheden om, hvem I søger, er helt afgørende her.

4) Videoscreening: Er en del af udvælgelsesprocessen, hvor der er formuleret spørgsmål på forhånd, som kandidaten skal optage sin besvarelse af. Videoerne må typisk vare 30-60 sekunder. Igen er formatet godt til at screene for kandidater, der skal tale, og som kan brænde igennem foran en forsamling eller i telefonen. Videoscreening giver desuden mulighed for at få en fornemmelse af kandidatens væremåde, personlighed og grad af forberedelse.

5) Onboarding-videoer: Et tiltag, der vinder indpas flere steder, og som udnytter nogle af de muligheder, som eksempelvis VR giver, er onboarding-videoer. De kan få karakter af oplæring, træning, overlevering af viden mm.

I en rendyrket rekrutteringssammenhæng kan de med fordel blive brugt til at vise rundt i afdelingen og til at præsentere de nærmeste kollegaer. Og på den måde give et indtryk af, hvordan det er at arbejde lige netop hos jer.

Rekruttering på video – forberedelse til fremtidigt jobmarked

Nogle af fordelene ved at benytte videoer i disse sammenhænge er, at du adskiller dig fra andre – og dermed får større opmærksomhed. Du når ud til flere kandidater, med et potentielt stærkere ansøgningsfelt til følge. Du fremstår som en moderne virksomhed, der byder teknologien velkommen, og som allerede i rekrutteringsfasen vil gøre noget ekstra for den kommende medarbejder.

Slutteligt forbereder du dig på et fremtidigt jobmarked, hvor store årgange går på pension, mens mindre træder ind. Det vil sige et jobmarked, hvor der sandsynligvis bliver mere konkurrence om at kapre kompetencerne, og hvor der skal mere til at skabe ørenlyd.

Overvejelser om jeres rekruttering og branding

Uanset hvilken af de fem ovenstående fem former for video, der giver mest mening i jeres rekrutterings- og employer branding-indsats, er der nogle generelle overvejelser, I kan gøre jer. De gælder også, hvis I lader jer inspirere af vores løsninger. Overvejelserne går på, hvordan videoerne underbygger jeres øvrige branding- og rekrutteringstiltag. De er:

  • Måler vi løbende på image og omdømme? Hvordan måler vi? Kvantitativt eller kvalitativt?
  • Har vi strategi og procesbeskrivelse for vores branding?
  • Har vi en politik for, hvordan der arbejdes med social ansvarlighed, etik, miljø osv.?
  • Hvilket image har vores arbejdsplads?
  • Er vores medarbejdere stolte af deres arbejdsplads?
  • Hvor vigtige er vores værdier som rettesnor for vores arbejde?

Du er som altid velkommen til at kontakte mig for uforpligtende sparring til, hvordan I kan kvalificere jeres rekrutteringsproces og employer branding-fokus. Herunder hvilken rolle video skal spille.