Strategisk fastholdelse af medarbejdere. Det er en nøgledisciplin i landets direktioner og HR-afdelinger. Hvorfor? Det kan der være flere årsager til. Blandt de vigtigste er:

  • At der er stor efterspørgsel på medarbejdere, og derfor handler det i endnu højere grad end normalt om at fastholdelse dem, man har.
  • At udbuddet af arbejdskraft bliver mindre, i takt med at større generationer går på pension, mens mindre generationer træder ind på arbejdsmarkedet.
  • Medarbejdere med længere anciennitet har vigtig viden om organisationens produkter og brugere. Desuden kender de kollegaer og samarbejdspartnere bedre og ved, hvad organisationen tidligere har prøvet. Hvad virkede, og hvad virkede ikke?

Men hvad indebærer strategisk fastholdelse af medarbejdere mere konkret? Hvilke hvordan sørger man med andre ord for, at medarbejderne ønsker at blive på samme arbejdsplads?

Garudas model for strategisk fastholdelse af medarbejdere

Det er der sikkert lige så mange svar på, som der er medarbejdere. Men hos Garuda har vi samlet en række af de faktorer, der har indflydelse på fastholdelse, trivsel, motivation og udvikling i vores model for strategisk fastholdelse af medarbejdere.

I et spørgeskema kan du vurdere, hvor god din arbejdsplads er til:

1) Ansættelsesforhold: Har I timelønnede, vikarer, projektmedarbejdere eller fastansatte? Og hvordan er de aflønnede?

2) Rekruttering og onboarding: Hvordan arbejder I med at rekruttere de rette medarbejdere – og med at få dem godt på plads?

3) Samarbejde og kolleger: Kan I gøre mere for at sikre et godt og givende samarbejde mellem medarbejderne?

4) Employer branding: Hvordan arbejder I strategisk med at skabe et velkendt varemærke som arbejdsplads?

5) Ledelse: Har lederne de fornødne kompetencer? Og kender de medarbejderne tilstrækkelig godt?

6) Faglig og personlig udvikling: Hvilke muligheder har medarbejderne for at udvikle sig – både fagligt og personligt?

7) Arbejdssituation: Hvordan sikrer I et godt og trygt arbejdsmiljø, fysisk såvel som psykisk?

Model for strategisk fastholdelse fra Garuda
Du er velkommen til at vise og bruge Garudas model for strategisk fastholdelse af medarbejdere, så længe du gør det med tydelig reference til Garuda

Udfyld selv modellen

På baggrund af din besvarelse af spørgeskemaet, der undersøger fastholdelse inden for de syv ovennævnte faktorer, genereres en fastholdelsesmodel. Den synliggør, hvor jeres styrker og udfordringer befinder sig, når det kommer til strategisk fastholdelse af medarbejdere.

Modellen er således et værktøj til at indsamle data til virksomheder og organisationer, der ønsker en struktureret og strategisk dialog om fastholdelse af engagerede og motiverede medarbejdere. Værktøjet er inspireret af Business Excellence-modellen, der bidrager til strategisk udvikling ved at synliggøre sammenhængen mellem indsats og resultater.

Garudas model for strategisk fastholdelse af medarbejdere gør det nemt at få et overblik over, på hvilke områder I selv vurderer, I klarer jer bedst, og hvor I med fordel kan forbedre jer. Modellens styrke er dermed, at den giver overblik og fungerer fint som en kommunikations- og forklaringsmodel, der på linje med Business Excellence-modellen illustrerer sammenhængen mellem indsats og resultater.

Du kan udfylde spørgeskemaet og få tilsendt din besvarelse af Garudas model for strategiske fastholdelse af medarbejdere ved at udfylde denne formular: