Når vi bruger begrebet ’effektiv rekruttering’, handler det ikke om at rekruttere hurtigt. Det handler om at kvalificere udvælgelsesprocessen og finde lige netop den medarbejder, der bedst muligt matcher den opslåede stilling – og samtidig passer ind i den organisation og afdeling, hvor han eller hun skal arbejde.

En effektiv rekruttering skaber de helt rette forudsætninger for, at medarbejder og arbejdsplads vil fungere sammen. At der opstår trivsel, at medarbejderen er motiveret til at løse sine opgaver, og at kommunikationen i afdelingen og organisationen virker, fordi medarbejderne er på bølgelængde og taler samme sprog.

Definer den ledige stilling klart og præcist

En klar definition af, hvad den ledige stilling omfatter – og kræver af medarbejderen – er et optimalt afsæt for en effektiv rekruttering. Derfor anbefaler vi hos Garuda, at der udarbejdes en JobProfil. Med JobProfilen kan HR-medarbejdere, ledere og ansættelsesudvalg få afklaret præcist, hvad det er for en kandidat, der søges. JobProfilen fungerer på den måde som et fælles afsæt for udvælgelsesprocessen og er desuden et vigtigt redskab under den afgørende forventningsafstemning med og vurdering af hver enkelt kandidat.

Effektiv rekruttering efter personlighed

Det perfekte match – som er nøglen i en succesfuld og effektiv rekruttering – afhænger ikke blot af uddannelse, erfaring og diverse andre faglige kompetencer og kvalifikationer. Også personlige kompetencer og personligt fokus er afgørende. Garudas profilværktøjer giver dig mulighed for at komme et spadestik dybere i dialogen med kandidaterne og stille spørgsmål, du ellers ikke kan vide, er relevante at stille.

Ved at lade de mest relevante kandidater udfylde en personlighedstest i et af vores profilværktøjer – eksempelvis KompetenceProfilen eller FokusProfilen – får du ikke bare et billede af kandidatens personlighed i form af en PersonProfil. Du får også mulighed for at udfordre væsentlige karakteristika samt holdnings- og adfærdsmønstre, ligesom du kan danne dig et indtryk af, hvordan kandidaten vil tilgå forskellige typer opgaver og agere i forskellige situationer. At vide for eksempel hvordan en kandidat vil fungere i en lederrolle og under pres, har stor værdi og giver dig et solidt beslutningsgrundlag i udvælgelsesprocessen, så du kan rekruttere effektivt.