Du støder sikkert ofte på, at andre ikke gør tingene på den måde, du ville have gjort. Eller at du ikke kan forstå deres argumenter for at skyde et forslag ned. Eller hvad med den måde, de kommunikerer og går til dig på? Den adskiller sig garanteret fra, hvordan du ville gøre. Og det gælder både i netværket, organisationen og privaten.

Årsagen er, at vi ganske naturligt møder andre ud fra vores eget udgangspunkt; ud fra vores placering, personlighed og præferencer – i stedet for deres. Derfor falder vi nogle gange i fælden med at prøve på at lave om på andre. Hvis bare de gjorde sådan og sådan, ville vi alle sammen være lykkeligere. Og hvis bare de agerede, som jeg ville gøre, ville alt være nemmere.

Men det er meget svært at lave om på andres personlighed. Så er det straks lettere at møde andre, dér hvor de føler sig bedst til rette.

Det har du redskaberne til at gøre – hos Garuda har du nemlig fået lavet din personprofil, og med den kender du de fire forskellige fokusområder: grunderenudviklerenresultatskaberen og integratoren. Du ved, hvor du står og har dermed udgangspunktet for at kunne møde andre i deres hjørne og tage dialogen derfra. Hvad enten det er i netværket, organisationen eller privaten.

Lad os kort gå igennem de fire fokusområder, så du ved, hvad du skal være bevidst om i kommunikation med dem.

Grunderen

Grunderen fokuserer på orden, systematik og detaljer. Det gælder om at skabe struktur, sikkerhed og faste rammer. Grunderen foretrækker en forudsigelig fremtid og lægger derfor planer, der organiserer, beregner og kontrollerer.

Grunderen hviler i sig selv, når han har kontrol over tilværelsen. Han oplever lykke i en organiseret hverdag, der er garderet mod det uventede. Lykken brydes, når uforudsigelighed kuldkaster planerne. Det gør grunderen stresset og febrilsk. ”Hvad har jeg overset? Hvad mangler jeg at kontrollere? Og er der en detalje, jeg har overset?”. Midlet til at genfinde lykken er skrappere rammer, større sikkerhed, mere kontrol, flere regler og grundigere planlægning.

Resultatskaberen

For resultatskaberen handler det om at nå konkrete resultater. Han skubber, tager chancer, er utålmodig og går til eller over stregen. Favoritopgaverne har kortsigtede, konkrete mål, hvor han leverer varen, henter ordren hjem eller producerer inden for en overskuelig fremtid.

Lykken ligger i at være med helt fremme. Resultatskaberen skal opleve, at der er noget på spil. Så er han i en rastløs hvile, hvor han løbende opstiller højere mål. Han motiverer, udstråler entusiasme og elsker konkurrencen. Det drejer sig om håneretten, og her helliger målet midlet. Så han presser på, finder smarte metoder, tager chancer og skærer hjørner. Der sikres mod ulykken ved at satse mere end andre.

Når lykken vender, og ambitionerne dæmpes, bliver resultatskaberen skuffet, gal og måske lidt aggressiv. ”Vi var så tæt på. Vi begik en lille fejl, men hvis vi bare havde givet den en ekstra skalle, havde vi klaret den.” Udsigten til at miste håneretten, de store resultater og muligheden for sejr driver ham tilbage på sporet. Han stræber efter målet, legen, rosen, spændingen, opmærksomheden og adrenalinkicket ved at yde en ekstra indsats og satse endnu mere end tidligere.

Integratoren

Integratoren fokuserer på samspillet mellem mennesker. Han forsøger at forstå andre og skabe konsensus ved at sætte sig ind i deres behov og forventninger. Nøgleord for integratoren er accept, tillid, værdier og gensidig forståelse.

Lykken er at være med til at skabe et fællesskab, der holder sammen – hvor man har det rart og forsøger at leve op til andres forventninger. Integratorerne lytter, tager hensyn, dæmper konflikter og prøver at få alle til at trække i samme retning. De sikrer sig mod ulykker på diplomatisk vis ved at være fælles om ubehagelige beslutninger.

Når projektet kører af sporet, resultaterne udebliver og fællesskabet forsvinder, føler integratorerne sig ensomme. De mangler tryghed og accept fra andre, hvilket de forsøger at løse ved at sørge for, at vi lærer hinanden endnu bedre at kende.

Udvikleren

Udvikleren udtænker og formulerer koncepter, værdier, visioner og smartere måder at udføre arbejdet på. Han finder lykken ved at skabe, se nye muligheder, forandre og vise vejen frem. Omvendt er det værste at begrænse, mangle visioner, være pessimistisk eller udvise konservativ træghed.

Suget i maven driver udvikleren frem. Følelsen af lykke oplever han, når han fostrer ideer og fortæller om de fantastiske muligheder, som andre ikke har set. Udvikleren skaber fremtiden, og netop ved at være fremsynet sikrer han sig mod ulykken.

Skulle den alligevel komme, når virkeligheden ikke stemmer overens med ideerne, eller når jordnære praktikere reducerer visionerne til luftkasteller, må udvikleren nødtvunget erkende, at andre endnu ikke er klar at anerkende hans genialitet. Udvikleren føler sig presset, og anerkendelsen forsvinder sammen med det søde sug i maven. Men der må findes en anden vej.

Den vej bygger på kreativitet, overblik og viljen til at forkaste regler, rammer og koncepter. Vil man være førende, må være klar til at tage kvantespringet uden at skele til detaljerne.

Løser kriser med samme adfærd

Det er vigtigt at understrege, at selvom vi har sat de fire fokusområder firkantet op, så overlapper de. Og samme person har typisk et eller to fokusområder, der fylder mest.

Vil du bruge fokusområderne, skal du først vide, hvor du selv står og derfra undersøge, hvor andre placerer sig. Så kan du møde dem dér, hvor de befinder sig bedst – til gavn for både dem og dig selv.

Det interessante i den forbindelse er, at du med denne indsigt møder andre på deres præmisser, hvor de typisk vil møde dig på deres egne. Det giver dig en fordel. Den fordel styrker du ved at vide, at når vi er under pres eller i en krise, så forsøger vi at løse problemerne ved at forstærke adfærden i vores fokusområde. Altså ved at forstærke den adfærd, som måske var skyld i, at vi i det hele taget havnede i situationen.

Med din viden om de fire fokusområder kan du i stedet bevæge dig fra dit udgangspunkt og ind i midten, hvor du kan agere på den måde, der er mest hensigtsmæssig i situationen. Hvad enten det er i netværket, organisationen eller privaten.